Gorgoda Nedir? Kimdir?

Savaşlar

Preveze Deniz Savaşı

Osmanlıların Akdeniz’de güçlenmeleri ve tüm Ege Denizi’ne egemen olmaları, ayrıca devam eden Avusturya ve Macaristan seferleri, büyük bir Haçlı donanması hazırlanmasına neden oldu. Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasında Venedik ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Pearl Harbor Baskını

Japonya’nın 1937’de Çin’i işgal etmesiyle birlikte Almanya ve İtalya ile ittifak kurması üzerine ABD, Japonya’ya petrol ve başka önemli savaş malzemelerinin gönderilmesini durdurdu. Ayrıca Temmuz 1941’de japonya ile bütün ticari […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Soğuk Savaş

II. Dünya Savaşı’ndan sonra, doğu ve batı bloklarının zaman zaman savaş çıkarma tehditlerinin bütün dünyada yarattığı gerginlik. ABD ile SSCB ve bu ülkelerin müttefikleri arasında gelişen, açık ama sınırlı bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Trablusgarp Array Savaşı

İtalya, 1870 yılında, bugün Libya olarak bilinen Kuzey Afrika’daki Trablusgarp ve Bingazi’yi ele geçirmeyi plânlamıştı. 19. yüzyılda İngiltere Mısır’ı, Fransa da Tunus’u ele geçirmişti. İtalya, İngiltere ve Fransa ile yaptığı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Arabistan Cephesi

Halk arasında Yemen cephesi adıyla da anılır. I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistandaki kutsal İslam şehirlerini korumaya çalıştı. 7. Kolordu’nun birer tümeni Hicaz, Asir, San’a […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Gorgoda © 2021