Gorgoda Nedir? Kimdir?

Savaşlar
Preveze Deniz Savaşı

Osmanlıların Akdeniz’de güçlenmeleri ve tüm Ege Denizi’ne egemen olmaları, ayrıca devam eden Avusturya ve Macaristan seferleri, büyük bir Haçlı donanması hazırlanmasına neden oldu. Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasında Venedik ve Cenevizlilerden başka, Malta, Portekiz ve İspanya’ya ait gemiler de bulunuyordu. Haçlı donanması 602, Osmanlı donanması ise 122 parçaydı. Preveze körfezinde 27 Eylül 1538’de yapılan savaşta […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Pearl Harbor Baskını

Japonya’nın 1937’de Çin’i işgal etmesiyle birlikte Almanya ve İtalya ile ittifak kurması üzerine ABD, Japonya’ya petrol ve başka önemli savaş malzemelerinin gönderilmesini durdurdu. Ayrıca Temmuz 1941’de japonya ile bütün ticari ve mali ilişkilerini kesti. Bunun üzerine Japonya, 7 Aralık 1941’de Pearl Harbor’a bir baskın düzenledi. Bu baskınla ABD’nin Büyük Okyanus’taki donanma ve hava gücüne büyük […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Soğuk Savaş

II. Dünya Savaşı’ndan sonra, doğu ve batı bloklarının zaman zaman savaş çıkarma tehditlerinin bütün dünyada yarattığı gerginlik. ABD ile SSCB ve bu ülkelerin müttefikleri arasında gelişen, açık ama sınırlı bir gerginliktir. Daha çok siyaset, ekonomi ve propaganda alanlarında sürdürülmüş, karşılıklı silâh kullanımına çok sınırlı başvurulmuştur. Ama iki süper güç hiçbir zaman askeri çatışmaya girmemiştir. Soğuk […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Trablusgarp Array Savaşı

İtalya, 1870 yılında, bugün Libya olarak bilinen Kuzey Afrika’daki Trablusgarp ve Bingazi’yi ele geçirmeyi plânlamıştı. 19. yüzyılda İngiltere Mısır’ı, Fransa da Tunus’u ele geçirmişti. İtalya, İngiltere ve Fransa ile yaptığı gizli antlaşmalarla Trablusgarp’ı işgal etme onayını aldı. İtalya hazırlıklarını tamamladıktan sonra, Osmanlı Devleti’nden Trablusgarp’ı kendisine bırakmasını istedi. İsteğinin reddedilmesi üzerine, 29 Eylül 1911’de İtalya Osmanlı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Arabistan Cephesi

Halk arasında Yemen cephesi adıyla da anılır. I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistandaki kutsal İslam şehirlerini korumaya çalıştı. 7. Kolordu’nun birer tümeni Hicaz, Asir, San’a ve Hudeybe’de konuşlandırılmıştı. Uzaklık sebebiyle bu tümenlere yeni asker, malzeme ve silah desteği sağlanamıyordu. 1916 yılında İngilizlerin kışkırtmasıyla, Araplar kendilerini koruyan Osmanlı Kuvvetlerine karşı ayaklandı. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022