Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sigortacılık

Sigorta Satışındaki Zorluklar

1-İnsanlarımızın sigorta bilincine sahip olmaması, sigortayı gereksiz kılmakta, sevilmemesine neden olmaktadır. Sigortacılık; insan hayatında istenmeyen bir şeyler olduğunda hizmete dönüşmektedir. Bu sebeple sigorta alımı kişiye bir zevk vermemektedir. 2-Sigorta ürününün gayri maddi oluşundan dolayı yararların somutlaştırılması ve satış anında sigortalı adayına gösterilmesi gerekmektedir. 3-Sigorta olayı pek bilinmediği için, sigortaya kuşkuyla bakılmakta ve menfi bir katle […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Sigorta Ürününün Özellikleri

-Sigorta ürünleri; gayri maddidir. Faydasının bulmak ve ölçmekte zorluklar vardır!-Sigorta ürününün tüketimi kapsadığı süreç içinde olmaktadır. Ancak sigortacı ile sigortalı arasındaki ilişki; sunulan hizmeti; üretildiği anda tüketilir hale getirmektedir!-Sigorta ürününün kullanılabilmesinde bu iletişimin önemi büyüktür. Yapılan akitle beraber iletişim süreci de başlamaktadır! İşleyişle ilgili kapsamla ilgili bilgi aktarımı v.b…– Sigorta ürününü oluşturan hizmet talep olması […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Sigorta İle Sunulan Hizmetler

Sunduğumuz hizmet varmı? Varsa bu nedir? Bunların insan yaşantısına sağladığı faydalar nedir? Bu sunulan hizmetlere gerçekten ihtiyaç varmıdır? Eğer sigortacı olarak bu sorulara net cevaplar verebiliyor isek, konumuzu karşımızdaki tarafa anlatmak, faydasını göstermek daha kolay olacaktır. Sigortacılar çok sayıda hizmet sunmaktadır. İşte bu hizmetler; Garanti: Sigorta sözleşmesinin ayırıcı özelliğini teşkil eden, belirsizliklere karşı verilen teminatlardır. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Pazarlama Açısından Sigorta Türlerinin Analizi

Sigorta pazarlamasında farklılaşma branşlar itibariyle karşımıza çıkmaktadır. Branşlar arası bu farklılaşma, izlenecek politikaların belirlenmesinde önemli yere sahiptir. Örneğin, iş dünyası ile hane halkının ihtiyaç duyduğu sigortalar arasında benzerlikler olduğu kadar konunun ele alınmasında farklılıklar söz konusu olmaktadır. Hele konu hayat sigortası ise kişilerin veya kurumların konuya bakışı tümüyle değişebilmektedir. Analizi bu üç başlık çerçevesinde ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2023