Sigortacılık

Sigorta İle Sunulan Hizmetler

Sigorta Ürününün Özellikleri

  • Nedir?

-Sigorta ürünleri; gayri maddidir. Faydasının bulmak ve ölçmekte zorluklar vardır!-Sigorta ürününün tüketimi kapsadığı süreç içinde olmaktadır. Ancak sigortacı ile sigortalı arasındaki ilişki; sunulan hizmeti; üretildiği anda tüketilir hale getirmektedir!-Sigorta ürününün kullanılabilmesinde bu iletişimin önemi büyüktür. Yapılan akitle beraber iletişim süreci… Daha fazlasını oku »Sigorta Ürününün Özellikleri

Sigorta İle Sunulan Hizmetler

Sigorta İle Sunulan Hizmetler

  • Nedir?

Sunduğumuz hizmet varmı? Varsa bu nedir? Bunların insan yaşantısına sağladığı faydalar nedir? Bu sunulan hizmetlere gerçekten ihtiyaç varmıdır? Eğer sigortacı olarak bu sorulara net cevaplar verebiliyor isek, konumuzu karşımızdaki tarafa anlatmak, faydasını göstermek daha kolay olacaktır. Sigortacılar çok sayıda hizmet… Daha fazlasını oku »Sigorta İle Sunulan Hizmetler

Sigorta pazarlaması

Pazarlama Açısından Sigorta Türlerinin Analizi

  • Nedir?

Sigorta pazarlamasında farklılaşma branşlar itibariyle karşımıza çıkmaktadır. Branşlar arası bu farklılaşma, izlenecek politikaların belirlenmesinde önemli yere sahiptir. Örneğin, iş dünyası ile hane halkının ihtiyaç duyduğu sigortalar arasında benzerlikler olduğu kadar konunun ele alınmasında farklılıklar söz konusu olmaktadır. Hele konu hayat… Daha fazlasını oku »Pazarlama Açısından Sigorta Türlerinin Analizi