Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sosyal hizmetler
Çocuk Yuvası veya Yetiştirme Yurduna nasıl bağış yapabilirim?

Çocuk Yuvası veya Yetiştirme Yurduna nasıl bağış yapabilirim? Bağışlar ayni veya nakdi olarak yapılabilir. Bağış yapmak için bulunduğunuz ildeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü veya Kuruluş Müdürlüğüne başvurulur. Kuruluşlarda yapılacak olan bağışlardan ayni olanlar ayniyat karşılığında kabul edilir ve ayniyat talimatnamesine göre işlem yapılır. Çocukların sosyal gelişim ve psikolojik özellikleri dikkate alınarak; onurlarını zedeleyecek, duygusal ve […]

Kategorisi: Vatandaşlık
Yazı etiketi:


Çocuk Yuvası veya Yetiştirme Yurdunda gönüllü olarak çalışmak için nereye başvurmak gerekir?

Çocuk Yuvası veya Yetiştirme Yurdunda gönüllü olarak çalışmak için nereye başvurmak gerekir? Sosyal Hizmet Kuruluşlarında gönüllü çalışma yapmak isteyen kişi ya da kuruluşlar İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ya da çalışacakları kuruluşa şahsen başvurabilirler. Yapılan başvurular “İl ve İlçe Sosyal Hizmet Müdürlükleri ile Bağlı Sosyal Hizmet Kuruluş Müdürlüklerinde Gönüllülerin Çalışma Esasları Hakkındaki Yönerge” ye göre değerlendirilir.

Kategorisi: Vatandaşlık
Yazı etiketi:


Hangi şartlarda korunma kararı kaldırılır?

Hangi şartlarda korunma kararı kaldırılır? Korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması durumunda, kuruluş yetkililerinin raporu dikkate alınarak İl Müdürlüğü’nün teklifi ile çocuğun korunma kararı Mahkemece kaldırılır. Kanun’da belirtilen şartların ortadan kalkması nedeniyle, korunma kararı kaldırılmış ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları, kuruluş yetkililerinin hazırlayacakları rapor dikkate alınarak İl Müdürlüğü’nün teklifi ve […]

Kategorisi: Vatandaşlık
Yazı etiketi:


Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında korunma altında bulunan çocukların korunma kararlarının süresi ne kadardır?

Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında korunma altında bulunan çocukların korunma kararlarının süresi ne kadardır? Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde Kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi, reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı […]

Kategorisi: Vatandaşlık
Yazı etiketi:


Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında hangi yaş grubundaki çocuklara ne tür hizmet verilir?

Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında hangi yaş grubundaki çocuklara ne tür hizmet verilir? Çocuk Yuvaları 0-12, Yetiştirme Yurtları 13-18 yaş arasındaki korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş ve meslek sahibi edinmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlayan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Kategorisi: Vatandaşlık
Yazı etiketi:


Ergenlikte Sosyal Gelişim

Sosyal gelişme, kişinin içinde yaşadığı toplum tarafından kabul edilebilir biçimde davranmayı öğrenme sürecidir. Çocuğun diğer insanlarla olan sosyal ilişkilerinin nasıl olacağı hayatın ilk yıllarındaki öğrenmelerine bağlıdır. İnsanlarla sıcak ilişkiler kurmaktan hoşlanan çocuklar bu davranışı öğrenme ile kazanırlar. Bu bakımdan anne-baba ve diğer yetişkinlerin sosyal davranışları çok önemlidir. Çocuğun tek çocuk, ortanca veya büyük çocuk olup […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021