Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sosyologlar
Ziya Gökalp

Türkçülük düşüncesini sistemli bir ideoloji haline getiren sosyolog ve düşünürdür. Diyarbakır’da doğan (1876-1924), Ziya Gökalp’in asıl adı Mehmed Ziya’dır. Daha küçük yaşlarda okumaya karşı büyük ilgi duyan Ziya Gökalp Diyarbakır Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi. Daha sonra aynı kentteki mülkiye idadisinde (lise) öğrenimini sürdürdü. Felsefe ile sosyal bilimlere ilgisi lise sıralarında başlamıştı. Bu sırada bir kolera salgını […]

Kategorisi: Kimdir?
Yazı etiketi:


Platon (M.Ö. 428-347)

Soylu bir aileye mensup olan Platon, M.Ö. 428 yılında Atina’da doğmuş ve iyi bir eğitim görmüştür. 20 yaşında Sokrates’le karşılaşınca felsefeye yönelmiş ve hocasının ölümüne kadar (M.Ö. 399) sekiz yıl boyunca öğrencisi olmuştur; hocası ölünce, diğer öğrencilerle birlikte Megara’ya gitmiş ama burada uzun süre kalmayarak önce Mısır’a, oradan da Pythagorasçıların etkili oldukları Sicilya ve Güney […]

Kategorisi: Kimdir?
Yazı etiketi:


Pisagor (pythagoras)

(M.Ö. 570 Samos (Sisam) – M.Ö. 475 Metapontion, Lucania) Yunanlı matematikçi ve filozof. Güney İtalya ve Yunanistan’da büyük etki uyandıran okulun kurucusudur. Çevresine birçok öğrenci toplanmıştır. Bunlara Pisagorcular denilmiştir. Pisagorcular felsefi, siyasi ve dinsel bir topluluk oluşturmuşlardır. Bu topluluk matematik, gökbilim, müzikbilim, fizyoloji ve tıp konularını incelemiştir. Her şeyin temelini sayıların oluşturduğunu söylemişlerdir.

Kategorisi: Kimdir?
Yazı etiketi:

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021