Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tarihi eserler
Kutadgu Bilig

Yusuf Has Hacip’in Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi ile 1070 yılında yazdığı yapıt. Anlamı “mutluluk veren bilgi”dir. Yapıt, devlet yöneticilerine öğüt vermek amacıyla ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Toplamı 6645 ikilikten oluşur. İçinde mâni düzeninde yazılmış 173 tane de dörtlük bulunmaktadır. Yapıt İslâm ahlâkıyla, İslâmiyet öncesi Türk toplumunun gelenek, görenek ve düşüncelerini kaynaştırması açısından önem taşır. Yapıtta birbirini […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Karaman Tarihi Yerleri

Yedi bin yıllık zengin bir tarihi olan Karaman, Tarihi eserler yönünden zengindir. Başlıcaları şunlardır: Ermenek Kalesi : Firan Kalesi olarak da bilinir. Ermenek ilçesinde, şehrin kuzeyindeki kayalıklar üzerine kurulmuştur. Kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı belli değildir. Osmanlı Devletinin son devrine kadar önemini korumuş, son devirde ise zindan olarak kullanılmıştır. Mennan Kalesi: Ermenek ilçesinde Erik […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Mısır Piramitleri

Mısır’da El-Gize yakınlarında, Nil’in batı kıyısındaki kayalık bir düzlük üzerinde 4. hanedanlık döneminde (M.Ö. 2613-2494) firavunlar için yapılmış üç mezar yapısı. Dünyanın yedi harikası arasında sayılan pirmitlerden en kuzeydekini 4. sülâlenin ikinci firavunu Keops yaptırmıştır. Üçü içinde en büyüğü olduğu için Büyük Piramit adıyla da anılır ve büyük olasılıkla insan elinden çıkma yapıtların en büyüğüdür. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Orhun Yazıtları

Moğolistan’da Orhun ve Yenisey ırmakları arasında kalan bölgede, geniş bir alana yayılmış çok sayıdaki anıt özelliği taşıyan yazıtlar. Orhun Yazıtları; Moğolistan, Yenisey, Altay, Türkmenistan, Orta Asya Yazıtları adlarıyla da anılmaktadır. Yazıtlarda, Göktürk kağanlarının ve ileri gelenlerinin, ülkeleri ve halkları için yaptıkları, kendi ağızlarından anlatılmaktadır. Yazıtların önemi, Türk tarihine açıklık getirmesi ve Türkçenin en eski yazılı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Sivas Tarihi Eserleri

Sivas ili tarihi eserler, değerli mimari anıtlar, kaplıca, içmeler ve tabii güzellikleri bakımından çok zengindir. Bu ile Abideler Şehri de denir. Bilhassa Selçuklu Eserleri bakımından Konya’dan sonra gelir. Ulu Câmii : Kitabesinden anlaşıldığına göre 1197’de Selçuklu Sultanı Kutbeddin Melikşâh zamanında yapılmıştır. Eğrileriyle meşhur çini bezemeli tuğla minaresi 1213’te yapılmıştır. Halk arasında Alâeddin Câmii de denir. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Topkapı Sarayı

İstanbul’da tarihi yarımadanın Marmara Denizi’ne ve İstanbul Boğazı’na bakan ucunda yer alan yapı. Topkapı Sarayı, 1451-1483 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Sonraki yıllarda eklenen yeni yapılarla saray bugünkü formunu almıştır. Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet’ten Abdülmecit’in Dolmabahçe Sarayı’na taşındığı 1856’ya kadar Osmanlı padişahlarının resmi konutu olmuş, aynı zamanda devletin yönetim merkezi işlevini de […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Tac Mahal

1631 yılında Hint-Türk imparatoru Şah Cihan’ın ölen karısı Begüm Mümtaz Mahal için yaptırdığı anıt mezar. Hindistan’ın kuzeyinde, Agra kenti yakınlarında yer alır. 1666 yılında ölen Şah Cihan da burada gömülüdür. Türbenin orta kısmı, beyaz mermerden, sekizgen biçimli olup dünyanın en büyük kubbelerinden biriyle örtülüdür. Soğan biçimli bu kubbenin etrafında dört küçük kubbe daha vardır. Türbenin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Abu Simbel

Mısır firavunu 2.Ramses için yapılan anıt tapınakların bulunduğu yerin adıdır. Şehirde yapılan bu tapınağın girişinin iki yanında kayalar üzerine oyularak yapılmış heykeller vardır. Bu heykelerde Ramsesin çeşitli figürleri bulunmaktadır ve bu figürler yaklaşık olarak 15-20 metre arasındadır.  

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022