Tagged: Tarihi eserler

Kutadgu Bilig

Yusuf Has Hacip’in Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi ile 1070 yılında yazdığı yapıt. Anlamı “mutluluk veren bilgi”dir. Yapıt, devlet yöneticilerine öğüt vermek amacıyla ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Toplamı 6645 ikilikten oluşur. İçinde mâni düzeninde yazılmış 173...

Karaman Tarihi Yerleri

Yedi bin yıllık zengin bir tarihi olan Karaman, Tarihi eserler yönünden zengindir. Başlıcaları şunlardır: Ermenek Kalesi : Firan Kalesi olarak da bilinir. Ermenek ilçesinde, şehrin kuzeyindeki kayalıklar üzerine kurulmuştur. Kimin tarafından ve ne zaman...

Mısır Piramitleri

Mısır’da El-Gize yakınlarında, Nil’in batı kıyısındaki kayalık bir düzlük üzerinde 4. hanedanlık döneminde (M.Ö. 2613-2494) firavunlar için yapılmış üç mezar yapısı. Dünyanın yedi harikası arasında sayılan pirmitlerden en kuzeydekini 4. sülâlenin ikinci firavunu Keops...

Orhun Yazıtları

Orhun Yazıtları

Moğolistan’da Orhun ve Yenisey ırmakları arasında kalan bölgede, geniş bir alana yayılmış çok sayıdaki anıt özelliği taşıyan yazıtlar. Orhun Yazıtları; Moğolistan, Yenisey, Altay, Türkmenistan, Orta Asya Yazıtları adlarıyla da anılmaktadır. Yazıtlarda, Göktürk kağanlarının ve...

Sivas Tarihi Eserleri

Sivas Tarihi Eserleri

Sivas ili tarihi eserler, değerli mimari anıtlar, kaplıca, içmeler ve tabii güzellikleri bakımından çok zengindir. Bu ile Abideler Şehri de denir. Bilhassa Selçuklu Eserleri bakımından Konya’dan sonra gelir. Ulu Câmii : Kitabesinden anlaşıldığına göre...

Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı

İstanbul’da tarihi yarımadanın Marmara Denizi’ne ve İstanbul Boğazı’na bakan ucunda yer alan yapı. Topkapı Sarayı, 1451-1483 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Sonraki yıllarda eklenen yeni yapılarla saray bugünkü formunu almıştır. Topkapı Sarayı,...

Tac Mahal

Tac Mahal

1631 yılında Hint-Türk imparatoru Şah Cihan’ın ölen karısı Begüm Mümtaz Mahal için yaptırdığı anıt mezar. Hindistan’ın kuzeyinde, Agra kenti yakınlarında yer alır. 1666 yılında ölen Şah Cihan da burada gömülüdür. Türbenin orta kısmı, beyaz...

Abu Simbel

Mısır firavunu 2.Ramses için yapılan anıt tapınakların bulunduğu yerin adıdır. Şehirde yapılan bu tapınağın girişinin iki yanında kayalar üzerine oyularak yapılmış heykeller vardır. Bu heykelerde Ramsesin çeşitli figürleri bulunmaktadır ve bu figürler yaklaşık olarak...