Tagged: Teknisyen

Maden Teknisyeni (Genel)

Maden Teknisyeni (Genel)

Maden araştırma çalışmalarına katılarak madenlerin yeryüzüne çıkarılması ile ilgili teknik işleri yapan kişidir. Maden Teknisyeni (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve...

Mikroteknoloji Teknisyeni

Mikroteknoloji Teknisyeni

Hassas makine ve ölçü aletlerini imal eden, bakım ve onarımını yapan kişidir. – Ölçü aletlerinin montajını yapar, – Kalibirasyon (ayarlamasını) yapar, – Doğru ölçü yapıp, yapmadığını kontrol eder, – Arızalı cihazların tamirini yapar. KULLANILAN...

Laboratuvar Teknisyeni

Laboratuvar Teknisyeni

Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuvarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır. GÖREVLER • Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi...