Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tesisat teknolojisi

Havadaki Partiküller

Polen, Bakteri, Çeşitli canlı ve ölü organizmalar, Yakma prosesi sonucu oluşan buhar ve partiküller, İnsan derisi pulcukları,, Lifler, Kozmetikler Bu partiküllerin boyutları 0.001 mm’den birkaç yüz mm’ye kadar değişir. 5 […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Temiz Hacimler

Temiz Oda: Havada bulunan partiküller, ısı, nem, hava basıncı, hava basınç akış modelleri, hava hareketi, titreşim, gürültü, organizmalar ve ışıklandırma açısından çevresel olarak kontrol edilen özel olarak inşa edilmiş kapalı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


İç Hava Kalitesinde Hijyenik Kimyasallar

Hastane enfeksiyonları tüm dünyada hem hasta hem de sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. ABD’de Center of Diceases Control (CDC) adlı araştırma merkezinin hastane enfeksiyonları ile […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Filtrelerin Tesis Edilmesi ve Bakımı

Filtreler ister kuru isterse viskoz olsun, değişik kalınlıklarda (1000 mm’ye kadar) olabilir. Büyük sistemlerde, birden fazla filtre bir araya getirilerek, cıvata veya perçinle bağlanır ve filtre grupları oluşturulur. Otomatik filtreler, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


İç Mekanda Filtre Seçimi

Belirli bir uygulama için filtre seçiminde, aşağıdaki etkenlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Filtreden çıkan hava için şart koşulan temizlik düzeyi (verim), Havadan alınan tozun nasıl atılacağı, Filtrelenecek olan havadaki tozun, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Filtrelerin Verimlerine Göre Sınıflandırılması

1. Düşük verimli (kaba) filtreler: Bunlar temizlenemeyen (atılabilir) panel filtreler, şilte filtreler, yıkanabilir filtreler ve otomatik markalı filtrelerdir. 2.    Orta/yüksek verimli filtreler:  Torba filtreler, elektrostatik filtreler, derin kıvrımlı filtreler, bu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Elektrostatik Filtreler

Bu filtreler, elektrostatik çökeltme ilkesini kullanarak, toz, duman ve polen taneciklerini, yüksek verimle tutma yeteneğine sahiptir. Filtre şekilde görüldüğü gibi, bir iyonlaştırma bölümü ile bir de toplayıcı levha bölümünden oluşur. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Otomatik Makaralı Filtreler

Viskoz kaplamalı filtrelerin iki türü vardır. Birinci tür filtrelerde, bir makara üzerine sarılı, rastgele lifli (örgüsüz) bir örtü bulunur. Örtünün filtre içindeki kısmı kirlenince, makara el ile veya otomatik olarak […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Panel Filtreler

a) Viskoz çarpmalı filtreler: Kaba liflerden yapılmış ve yüksek boşluk oranına sahip panel filtrelerdir. Filtreleme ortamı, taneciklerin yapışmasını kolaylaştırmak için, yağ gibi bir viskoz madde ile kaplanmıştır. Filtreden geçen havanın […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Tanecik Tutmanın Fiziksel Mekanizmaları

Hava temizleyiciler tanecikleri tutarken, aşağıdaki beş ana mekanizmadan yararlanırlar. Süzme : En kaba filtre mekanizmasıdır. Küçük boyutlu açıklıklardan geçemeyen, daha büyük boyutlu taneciklerin, bu açıklıkların ağzına takılıp kalmasına dayanır. Lifli […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Gorgoda © 2021