Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tesisat teknolojisi
Havadaki Partiküller

Polen, Bakteri, Çeşitli canlı ve ölü organizmalar, Yakma prosesi sonucu oluşan buhar ve partiküller, İnsan derisi pulcukları,, Lifler, Kozmetikler Bu partiküllerin boyutları 0.001 mm’den birkaç yüz mm’ye kadar değişir. 5 mm’den büyük partiküller hızla çökmeye eğilimlidirler.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Temiz Hacimler

Temiz Oda: Havada bulunan partiküller, ısı, nem, hava basıncı, hava basınç akış modelleri, hava hareketi, titreşim, gürültü, organizmalar ve ışıklandırma açısından çevresel olarak kontrol edilen özel olarak inşa edilmiş kapalı alandır. Temiz Hacim: Havada bulunan partikül konsantrasyonunun belirli sınırlarda veya bu belirli sınırların altında olduğu, belirli bir alandır. Konvensiyonel Akışlı Temiz Oda: tek yönlü olmayan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


İç Hava Kalitesinde Hijyenik Kimyasallar

Hastane enfeksiyonları tüm dünyada hem hasta hem de sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. ABD’de Center of Diceases Control (CDC) adlı araştırma merkezinin hastane enfeksiyonları ile ilgili yaptığı araştırmalara göre, Amerika’da her yıl 103 bin, Kanada’da ise 12 bin kişi hastanede kaptığı enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Amerika’da farklı sebeplerden dolayı hastaneye […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Filtrelerin Tesis Edilmesi ve Bakımı

Filtreler ister kuru isterse viskoz olsun, değişik kalınlıklarda (1000 mm’ye kadar) olabilir. Büyük sistemlerde, birden fazla filtre bir araya getirilerek, cıvata veya perçinle bağlanır ve filtre grupları oluşturulur. Otomatik filtreler, toplam genişliği 20 m’ye kadar, yüksekliği ise 5 m’ye kadar çıkabilen çok bölmeli sistemler olarak düzenlenebilirler. Birçok üretici, filtre bölmelerini yan yüzeyinden yüklenebilir olarak tasarlarlar. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


İç Mekanda Filtre Seçimi

Belirli bir uygulama için filtre seçiminde, aşağıdaki etkenlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Filtreden çıkan hava için şart koşulan temizlik düzeyi (verim), Havadan alınan tozun nasıl atılacağı, Filtrelenecek olan havadaki tozun, türü ve miktarı, Hava akışına göre direnç (basınç düşümü), Filtre için kullanabilecek hacim şartları, İlk maliyet ve ömür, İşletme bakım ve değiştirme maliyetleri, Mahal temizleme […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Filtrelerin Verimlerine Göre Sınıflandırılması

1. Düşük verimli (kaba) filtreler: Bunlar temizlenemeyen (atılabilir) panel filtreler, şilte filtreler, yıkanabilir filtreler ve otomatik markalı filtrelerdir. 2.    Orta/yüksek verimli filtreler:  Torba filtreler, elektrostatik filtreler, derin kıvrımlı filtreler, bu sınıfa örnek verilebilir. 3. Çok yüksek verimli filtreler: HEPA (“high efficiency partikulate aie”) ULPA (“ultra penetration air”) filtreler ve çok yüksek verimli kuru filtrelerde bu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Elektrostatik Filtreler

Bu filtreler, elektrostatik çökeltme ilkesini kullanarak, toz, duman ve polen taneciklerini, yüksek verimle tutma yeteneğine sahiptir. Filtre şekilde görüldüğü gibi, bir iyonlaştırma bölümü ile bir de toplayıcı levha bölümünden oluşur. İyonlaştırma bölümünde asılı durumda bulunan, 6 ila 25 kV DC potansiyeli ile yüklenmiş küçük teller, iyonlaştırma alanı oluştururlar. Oluşan artı yüklü iyonlar, hava akışına dik […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Otomatik Makaralı Filtreler

Viskoz kaplamalı filtrelerin iki türü vardır. Birinci tür filtrelerde, bir makara üzerine sarılı, rastgele lifli (örgüsüz) bir örtü bulunur. Örtünün filtre içindeki kısmı kirlenince, makara el ile veya otomatik olarak sarılır ve filtre yüzeyine örtünün temiz bir kısmı gelir. Böylece kirlenen kısımlar toplama makarasına sarılır ve tam örtü bitince, yenisi ile değiştirilir. İkinci tür viskoz […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Panel Filtreler

a) Viskoz çarpmalı filtreler: Kaba liflerden yapılmış ve yüksek boşluk oranına sahip panel filtrelerdir. Filtreleme ortamı, taneciklerin yapışmasını kolaylaştırmak için, yağ gibi bir viskoz madde ile kaplanmıştır. Filtreden geçen havanın tasarım hızı, genellikle 1 ila 4 m/sn (çoğunlukla 1,5 ila 3 m/sn) aralığındadır. Basınç düşümündeki artışın yanı sıra, hızı sınırlayan bir diğer etkende, yüksek hızlarda, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Tanecik Tutmanın Fiziksel Mekanizmaları

Hava temizleyiciler tanecikleri tutarken, aşağıdaki beş ana mekanizmadan yararlanırlar. Süzme : En kaba filtre mekanizmasıdır. Küçük boyutlu açıklıklardan geçemeyen, daha büyük boyutlu taneciklerin, bu açıklıkların ağzına takılıp kalmasına dayanır. Lifli filtre ortamlarında, liflerin arasındaki boşluklar, ya da kumaş filtrelerde, örgü açıklıkları süzme işlevini yerini getirirler. Doğrudan tutma: Filtreleme ortamını oluşturan liflerin çok yakınından geçen akım […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Sonraki sayfa »
En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021