Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tıp terimleri

Grip (İnfluenza) Aşısı

Grip etkeni influenza virüsleri, orthomyxoviridae ailesinde yer alan kılıflı ve negatif iplikli, segmentli RNA virüsleridir. 1931 yılında hayvanlardan, 1933 yılında ise insanlardan izole edilmiştir. Yapılarında bulunan nükleoprotein ve matriks proteinlerinin antijenik özelliklerine bağlı olarak A, B ve C olmak üzere üç ana tipe ayrılırlar. İnfluenza A mevsimsel salgın ve pandemilere, İnfluenza B mevsimsel salgınlara, İnfluenza […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , , ,


Tetanoz aşısı

Dünyadaki yıllık insidansı bir milyon olguyu bulan ve mortalitesi oldukça yüksek seyreden tetanoza yakalanma riski doğumdan itibaren söz konusu olduğu için hem gebelik sırasında anne adayları aşılanarak, hem de bebekler doğumu takiben 2. aydan itibaren rutin aşılama programına alınarak bu enfeksiyondan korunmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte tetanoz aşısıyla oluşan koruyucu antitoksin düzeyleri, ilerleyen yaşla birlikte belirgin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Boğmaca aşısı

Yaygın bebeklik çağı aşılama programları sonucu tüm dünyada boğmaca olguları belirgin şekilde azalmış olmakla birlikte zaman zaman bazı ülkelerde (ABD başta olmak üzere) adolesanlar ve genç erişkinlerde boğmaca olgularının arttığı gözlenmektedir. Boğmaca erişkin yaş grubunda da görülmekle birlikte çoğunlukla tanı konamamaktadır. Erişkin yaş grubunda bazen sadece uyku bozukluğu ile bile seyredebilmekte olup iki haftadan uzun […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Difteri aşısı

Difteri eski yıllarda salgınlara yol açmış olmakla birlikte rutin immünizasyonun başlamasını takiben bir çok bölgede hastalığın görülme sıklığında belirgin azalma olmuş ve yaygın aşılama programları sayesinde Avrupa’nın çoğu ülkesinde hemen hemen eliminasyon noktasına gelinmiştir. Bununla birlikte, son yıllarda ilki 1982-1985 yılları arasında diğeri ise 1990-1995 yılları arasında olmak üzere iki epidemi (Rusya ve Ukrayna başta […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , , ,


Aşı Tipleri

Dünyada ve Türkiye’de halen kullanılmakta olan temel aşı tipleri, viral aşılar (attenue canlı viral aşılar, inaktive-ölü aşılar, subunit aşılar) ve bakteriyel aşılar (tam hücreli aşılar, toksoid aşılar, subunit aşılar, polisakkarid aşılar)dır. Farklı aşı tiplerinin birbirleriyle kombine formları da vardır. 1) Viral aşılarAttenüe (zayıflatılmış) canlı viral aşılar: Attenüasyon patojen virüsün anormal kültür koşullarında uzun süre üretilmesi […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Aşılar, Aşılama ve Enfeksiyon Hastalıkları ile İlgili Temel Kavramlar

Aşı: Organizmaya uygun yolla verildiğinde bağışıklık yanıtı oluşturarak canlının enfeksiyon hastalıklarından korunmasını sağlayan maddelere verilen isimdir. Aşılar, virulansı azaltılmış ya da öldürülmüş mikroorganizmaların doğrudan kendisinden ya da belli bölümlerinden hazırlanan süspansiyonlar olup bağışıklık sistemini uyarmak amacı ile aşılama ile çeşitli yollardan (kas içi, cilt altı, ağız, vb.) uygulanmaktadır. Bağışıklama: Bireyin bağışıklık sistemini yapay yollarla uyararak […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Vücuttaki Sistemler

1) Hareket Sistemi; İrili ufaklı toplam 206 kemik ile bunlar arasındaki eklemler iskeleti oluştururlar. İskeletin başlıca görevleri şunlardır. a) Organları korumak ve dayanak olmak,b) Kaslar ve eklemlerin yardımıyla vücudun hareketini sağlamak,c) Bazı mineral maddeleri depo etmek, (Kalsiyum, fosfor gibi)d) İçerdiği kemik iliği ile kan hücresi yapmak. Kemikler beşe ayrılır;1) Uzun Kemikler: Kol,bacak kemikleri,2) Kısa Kemikler; […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Vücuttaki Dokular ve Çeşitleri

VÜCUTTAKİ DOKULARİnsan organizmasında aynı işlevi gören hücre topluluklarına doku denir. Dokular doğum öncesi yaşam döneminde oluşmaya başlarlar ve erişkinlikte son biçimlerini alırlar. DOKU ÇEŞİTLERİ1) Epitel Doku; Epitel doku hücrelerine epitel hücreleri de denir. Hücreler birbirine bitişiktir. Zar ya da çizgi biçiminde dizilirler. Dört önemli işlevleri vardır. a)     Bulundukları organı dış etkilerden korumak,b)     Salgı yapmak,c)     Mukus […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Anatomi, Fizyoloji ve Hücre Yapısı

Anatomi: İnsan vücut yapısını gözle görülebilecek düzeyde inceleyen bilim dalına anatomi denir.Fizyoloji: Vücut yapısını oluşturan organ ya da oluşumların işlevlerini ve bu işlevler için vücutta geçen olayları inceleyen bilim dalına fizyoloji denir. HÜCRE VE YAPISIHücre:İnsanda en küçük canlı birime hücre denir. İnsan milyarlarca hücrenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bir hücre tek başına yaşayabilir. Hareket edebilir, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Koma

Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma ve hareketin büsbütün ya da az çok kaybolmasıyla beliren derin dalgınlık durumu. Genellikle beyin dokusunun ileri derecede örselenmesi sonucunda oluşur. Ayrıca bazı metabolizma bozuklukları, oksijen eksikliği ve travmalar da komaya neden olabilir. Bilinç kaybının en ileri durumu komadır. Komadaki kişinin beyin hücreleri canlılığını hâlâ koruyor olmakla beraber, kişi, sözlü […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022