Gorgoda Nedir? Kimdir?

Uçan canlılar
Kaz

Kuşlar sınıfının, ördekler (Anseriformes) takımının, ördekler (Anatidae) familyasındaki on dört türe verilen ortak ad. Kuğuyla ördek arası bir büyüklükleri vardır. Boyları ortalama 75 cm, ağırlıkları 3-5 kg kadardır. Erginlerde alın ve gaga dibi beyaz; beden tüyleri grimsi kahverengidir. Karın daha açık renkli olup siyah beneklidir. Yaşamları boyunca tek eşli olarak yaşar. Ayaklar pembe ya da […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Kaşıkçı Kuşu

Leyleksiler (Ciconiiformes) takımının Plataleinae alt familyasını oluşturan altı kuş türünün ortak adı. Haliçlerde, sazlıklarda ve göllerde yaşarlar. Uzun bacaklıdırlar. Uzun ve ucu kaşığı andıran gagalarıyla küçük balıkları ve kabuklu canlıları avlarlar. Genellikle balıkçılların yer aldığı kolonilerde yaşayan bu kuşlar, ağaçlara ve çalılara geniş yuvalar yaparlar. Boyları 60-90 cm arasında değişir. Bazı türlerin başları tamamen ya […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Kartallar

Kuşlar sınıfının, gündüz yırtıcı kuşları (Falconiformes) takımının, kartallar (Accipitridae) familyasındaki türlere verilen genel ad. Boyları ortalama 70 cm kadardır. Gençlerin sırt tarafında ve kanat üstünde beyazımsı renkler bulunur. Tepe ve ense tüylerinin uçları soluk kahverengidir. Gagaları mavimsi siyah renklidir. Fare, tavşan, kuş, kertenkele ve kurbağa yerler. Orman ve steplerde, daha çok ova ve vadilerde yaşarlar. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Karga

Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının Corvidae familyasındaki Corvus cinsine ait yaklaşık 35 kuş türünün ortak adı. Karga türleri genel olarak siyah ya da koyu boz renklidir. Boyları ortalama 35-40 cm arasındadır. Büyük bir bölümü hem etçil hem de otçul olan bu kuşlar genellikle yerde beslenir. En zeki kuşlar arasında kabul edilen kargaların bazı türleri, bu konudaki […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Karasinek

Böcekler (Insecta) sınıfının, sinekler (Diptera) takımının karasinekleri (Musciade) familyasındaki türlere verilen genel ad. Boyları 8 mm kadardır. Vücutları siyah renklidir. Göğsün sırt kısmında, boyuna 4 çizgi vardır. Çok tüylü vücutları mikropların taşınması için uygun bir ortam oluşturur. Bazı bireylerde milyonlarca bakteri saptanmıştır. Birçok mide ve bağırsak hastalığı karasineklerle bulaşır.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Karabatak

Kuşlar (Aves) sınıfının, kürek ayaklı kuşlar (Pelecaniformes) takımının, karabataklar (Phalacrocoracidae) familyasındaki türlere verilen genel addır. Boyları 90 cm kadardır. Erginler, kanat ve omuzlar hariç siyah metalik renktedir. Üst gaga kahverengi, alt gaga boynuz rengindedir. Besinleri başta balık olmak üzere hayvansaldır. Avlarını 3 m derine dalıp, ucu kıvrık üst gagaları ile alırlar. Sürüler halinde uçarlar. Göl, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Leylek (Kuşlar)

Kuşlar sınıfının, leylekgiller (Ciconiiformes) takımının, leylekler (Ciconidae) familyasındaki türlere verilen genel ad. Boyları 110 cm, ağırlıkları 5 kg kadardır. Bedenleri beyaz, yalnız uçma tüyleri siyahtır. Gaga, bacaklar ve ayaklar kırmızıdır. Leylekler bataklıklar, sulu çayırlar ve seyrek ağaçlı sulak yerlerde yaşar. Gezerek beslenen leylekler yavrularına ıslak besin verirler. Yuvalarını ağaçlar ve damlar (bacalar) üzerine yaparlar. Sürüler […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Leş Kargası

Corvidae familyasından palearktik bölgeye yayılmış bir karga türü. Uzunluğu yaklaşık 45 cm olan olan bu türün C. corone türü İtalya dışında, Batı Avrupa’da yaşar. Yerleşim birimlerinde görülmekle birlikte özellikle seyrek ağaçlı bölgeleri tercih ederler. Kalabalık sürüler hâlinde bir araya gelmelerine karşın, toplu yuva yapmazlar. Hepçil olan bu kuşlar, leş, böcek, solucan ve tohum gibi, hemen […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Muhabbet Kuşu

Papağangillerden, asıl yurdu Avustralya olan, yurdumuzda da kafeslerde üretilen, eşine çok düşkün, sarı, yeşil ve kül rengi tüylü, uzun ve sivri kuyruklu bir kuş. Muhabbet kuşları, nesneleri, tıpkı insanlar gibi renkli algılar. Başlarının her iki yanındaki gözleri sayesinde çok geniş bir alanı görebilirler. Gözleri birbirinden bağımsız hareket edebilir ve arkalarını yukarda olup bitenleri görebilir. Bu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Ötleğen

Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının Sylviidae familyasını oluşturan kuşların ortak adı. Boyları 9-26 cm arasında değişir. Tüyleri, çoğunlukla kahverengi, yeşil ve grinin soluk tonlarındadır. Çoğunluğu iyi ötücüdür. Ormanlarda, çalılıklarda ve sazlıklarda yaşarlar. Ilıman kuşakta ya da daha kuzeyde yaşayan türleri, kışın genellikle güneye göç ederler.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022