Gorgoda Nedir? Kimdir?

Uluslararası kurumlar
Nato (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün kısaltılmış adı. NATO’nun kuruluş amacı, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle, doğudaki Sovyetler Birliği’nin askeri gücüne karşı bir güç birliği sağlamaktı. NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington kentinde, ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollânda, İngiltere, İtalya, İzlânda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz’in katılımıyla, 12 ülke arasında imzalanarak kurulmuştur. Türkiye ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Uluslar Arası Af Örgütü

Dünya kamuoyunu dünyanın her ülkesinde yapılan insan hakları ihlâlleri konusunda aydınlatmayı amaçlayan, uluslar arası gönüllü örgüt. Uluslar Arası Af Örgütü (Amnesty International), insan hakları için çalışan bireylerin oluşturduğu, dünya çapında etkinlik gösteren yasal bir örgüttür. Uluslar Arası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve öteki uluslar arası antlaşmalarda yer alan hak ve özgürlüklerin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Uluslar Arası Adalet Divanı

Birleşmiş Milletlerin yargı organı. Milletler arası Daimi Adalet Divanı’nın yerine İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda, 1946 yılında, kurulmuştur. Merkezi Lâhey’dedir. Fakat uygun gördüğü zaman başka yerde de toplanabilir. Divan, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından farklı ülkelerden seçilen yargıçlardan oluşturulur. Bu yargıçlar dokuz yıllık bir süre için seçilirler. Görev bitiminde yeniden seçilebilirler. Uluslar Arası Adalet Divanı, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021