Gorgoda Nedir? Kimdir?

Uluslararası örgütler
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) (World Trade Organization)

1 Ocak 1995’te kurulan ve 149 üyesi olan Dünya Ticaret Örgütü, çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organıdır. WTO, hükümetlerin iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapacakları hususunda yasal bir çerçeve ortaya koymaktadır. Toplu görüşmeler ve müzakereler yoluyla ülkeler arasında ticari ilişkilerin geliştirildiği bir platformdur. WTO, 1 Ocak 1995’te kurulmuştur. Uruguay Round’a taraf olan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (World Health Organisation)

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletlerin sağlık alanında uzmanlaşmış bir kurumudur. 7 Nisan 1948 yılında kurulmuş olan bu kurumun asıl misyonu; insanların en iyi sağlık koşullarında yaşaması ve sağlığını devam ettirmesini sağlamak için hizmet etmektir. 1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021