Gorgoda Nedir? Kimdir?

Uygarlıklar

Antik Mısır Uygarlığı

Orada, Nil’in kıyısında taşkınların ritmiyle bir yaşam sanatı geliştirdi Mısırlılar. Orada keşfedildi Mısır tanrılarının gururu,  gücü ve rekabeti. Orada güçlü bir imparatorluk kurdu kâtipler, askerler ve bilginler. Orada keşfedildi Kyklades sanatçıları, saraylar ve hazineler; tapmaklar ve şehirler. Orada Yunanlılar’ın hayatıyla iç içe geçti mitoslar ve destanlar. Orada doğdu Olimpiyat ve komedya. Mısır sözcüğü bize; piramitleri, kutsal […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Zulular (Bantu Halkı)

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin doğusundaki Natal eyaletinde yaşayan bir Bantu halkıdır. Natal dışında komşu devletler Lesotho ve Svaziland’da da bulunan Zulular’ın dili Nijer-Kongo dil ailesinin Bantu grubunda yer alan Zulu dilidir. Zulular’la Zosalar ve Svaziland’ın yerli halkı olan Svaziler arasında soy, dil ve kültür açısından çok sıkı bağlar vardır. Zulular, günümüzde Natal’in kuzeydoğu kesiminde kalan ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


İran Uygarlığı

M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan, Hazar Denizi ile Basra körfezi ve Hindistan arasındaki bölgede egemen olan İlk Çağ uygarlıklarından biri. M.Ö. 3000 yıllarındaki Akad ile M.Ö. 2000 yıllarındaki Med ve Pers uygarlıkları, İran uygarlığının temellerini oluşturmuştur. Özellikle Persler, M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda Anadolu’nun tamamını da içine alan geniş bir bölgede yüksek bir uygarlık kurmuşlardı. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


İnkalar (İnka Uygarlığı)

On iki ve on altıncı yüzyıllarda, And Dağları’nın yüksek kesimlerindeki vadilerde yaşamış ve büyük bir imparatorluk kurmuş olan Güney Amerika yerli halkı. On altıncı yüzyıldaki İspanyol istilâsından önce, ortalama 5-10 milyon nüfuslu çok iyi örgütlü bu imparatorluk, 14. ve 15. yüzyıllarda güçlenerek topraklarını bu günkü Bolivya, Peru, Ekvador ile Arjantin ve Şili’nin bazı bölümlerini içine […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


İbrani

Yahudilere verilen adlardan biri. “İbri” ya da “Hibri” sözcüklerinden gelmektedir. Bu sözcükler, M.Ö. 15-14. yüzyıllarda Filistin’de görülen göçebe bir kabilenin adıdır; “öte tarafın insanları” anlamında, Fırat ve Ürdün ırmaklarının öbür kıyısından gelmiş olan göçmenleri ifade eder. Yahudilere bu ad, Ken’an ülkesinin (Filistin) yerlileri tarafından verilmiştir.

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: , ,


Lidyalılar

Anadolu’nun batısında bulunan bugünkü Gediz ve Küçük Menderes ırmakları arasında kalan bölgeye Lidya, burada yaşayan halka da Lidyalılar denilmekteydi. Önceleri Hitit ve Frig egemenliğinde yaşayan Lidyalılar, M.Ö. 687’de bağımsız bir devlet olmuşlardır. Hint-Avrupa kökenli Lidyalıların başkenti Sart kentidir. Genel olarak kervan ticaretiyle uğraşmışlardır. Yasalarla ticareti güvence altına almışlar ve Milet kentinden Elâm’a, oradan Sus kentine […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Moğollar

Moğol devleti ,Cengiz Han tarafından kurulmuştur. Moğolistan’da kurulan bu devletin başkenti Karakum’du. Cengiz Han, ülkesini genişletmek için seferlere başladı. Çin’i egemenliği altına aldı. Harzemşahlar Devleti’ni ortadan kaldırdı. Ülkesinin sınırlarını Çin’den Moğolistan’a kadar genişleten Cengiz Han 1227’de öldü. Bu imparatorluk; Kubilay Hanlığı, Altın Orda Devleti, Çağatay Devleti ve İlhanlılar Devleti olmak üzere dörde ayrıldı. Moğol Devleti’nin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Mısır Uygarlığı

Eski Mısır’da, bilinen ilk yerleşimlere ait bulgular M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde Nil kıyısındaki bataklıkların kurumasından sonra, çölde yaşayan bazı insan toplulukları bu bölgelere yerleşti. M.Ö. 3000 yıllarında Mısır’daki ilk merkezi krallık kuruldu. Mısır uygarlığının ilk kralı Menes’ti. Daha sonra gelişen eski Mısır Devleti, binlerce yıl süren büyük bir imparatorluğa dönüştü. Mısır, tarihinin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Mezopotamya Medeniyeti

Batı Asya’da Dicle ile Fırat ırmakları arasındaki bölgeye verilen ad. Yunanca “ırmaklar arasındaki ülke” anlamına gelir. Mezopotamya, güneyde iki ırmağın birbirine en yakın olduğu Bağdat yakınlarından, kuzeyde Güneydoğu Torosların eteğine kadar olan bölgeyi kapsar. Büyük bölümü bugünkü Irak sınırları içinde kalan bölge, tarih boyunca birçok uygarlığın beşiği olmuştur. Bilim adamlarının yaptıkları çalışmalarda, Mezopotamya’da günümüzden 12 […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Çinliler Neden Çubuklarla Yemek Yer?

Aslında nedeni tam bilinmiyor. Bir görüşe göre, vakti zamanında Çin imparatorlarından biri halkın ayaklanmasından korktuğundan, eritilip silah olarak tekrar kullanılabilecek metal olan her şeyin toplanmasını emretmiş. Ellerindeki bıçak, kaşık ve benzeri şeyleri vermek zorunda kalan Çinliler ne yapsınlar, çaresiz bambu kamışlarından yapılmış ince çubuklarla yemek yemeye alışmışlar. Akla daha yatkın gelen diğer bir görüşe göre […]

Kategorisi: Diğer
Yazı etiketi: , ,


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022