Gorgoda Nedir? Kimdir?

Uygarlıklar

Antik Mısır Uygarlığı

Orada, Nil’in kıyısında taşkınların ritmiyle bir yaşam sanatı geliştirdi Mısırlılar. Orada keşfedildi Mısır tanrılarının gururu,  gücü ve rekabeti. Orada güçlü bir imparatorluk kurdu kâtipler, askerler ve bilginler. Orada keşfedildi Kyklades sanatçıları, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Zulular (Bantu Halkı)

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin doğusundaki Natal eyaletinde yaşayan bir Bantu halkıdır. Natal dışında komşu devletler Lesotho ve Svaziland’da da bulunan Zulular’ın dili Nijer-Kongo dil ailesinin Bantu grubunda yer alan Zulu dilidir. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


İran Uygarlığı

M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan, Hazar Denizi ile Basra körfezi ve Hindistan arasındaki bölgede egemen olan İlk Çağ uygarlıklarından biri. M.Ö. 3000 yıllarındaki Akad ile M.Ö. 2000 yıllarındaki Med ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


İnkalar (İnka Uygarlığı)

On iki ve on altıncı yüzyıllarda, And Dağları’nın yüksek kesimlerindeki vadilerde yaşamış ve büyük bir imparatorluk kurmuş olan Güney Amerika yerli halkı. On altıncı yüzyıldaki İspanyol istilâsından önce, ortalama 5-10 […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


İbrani

Yahudilere verilen adlardan biri. “İbri” ya da “Hibri” sözcüklerinden gelmektedir. Bu sözcükler, M.Ö. 15-14. yüzyıllarda Filistin’de görülen göçebe bir kabilenin adıdır; “öte tarafın insanları” anlamında, Fırat ve Ürdün ırmaklarının öbür […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: , ,


Lidyalılar

Anadolu’nun batısında bulunan bugünkü Gediz ve Küçük Menderes ırmakları arasında kalan bölgeye Lidya, burada yaşayan halka da Lidyalılar denilmekteydi. Önceleri Hitit ve Frig egemenliğinde yaşayan Lidyalılar, M.Ö. 687’de bağımsız bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Moğollar

Moğol devleti ,Cengiz Han tarafından kurulmuştur. Moğolistan’da kurulan bu devletin başkenti Karakum’du. Cengiz Han, ülkesini genişletmek için seferlere başladı. Çin’i egemenliği altına aldı. Harzemşahlar Devleti’ni ortadan kaldırdı. Ülkesinin sınırlarını Çin’den […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Mısır Uygarlığı

Eski Mısır’da, bilinen ilk yerleşimlere ait bulgular M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde Nil kıyısındaki bataklıkların kurumasından sonra, çölde yaşayan bazı insan toplulukları bu bölgelere yerleşti. M.Ö. 3000 yıllarında […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Mezopotamya Medeniyeti

Batı Asya’da Dicle ile Fırat ırmakları arasındaki bölgeye verilen ad. Yunanca “ırmaklar arasındaki ülke” anlamına gelir. Mezopotamya, güneyde iki ırmağın birbirine en yakın olduğu Bağdat yakınlarından, kuzeyde Güneydoğu Torosların eteğine […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Çinliler Neden Çubuklarla Yemek Yer?

Aslında nedeni tam bilinmiyor. Bir görüşe göre, vakti zamanında Çin imparatorlarından biri halkın ayaklanmasından korktuğundan, eritilip silah olarak tekrar kullanılabilecek metal olan her şeyin toplanmasını emretmiş. Ellerindeki bıçak, kaşık ve […]

Kategorisi: Diğer
Yazı etiketi: , ,


Gorgoda © 2021