Gorgoda Nedir? Kimdir?

Uzay
Yıldız Kadirleri

Yıldızların ve bütün öbür gök cisimlerinin parlaklıkları, 2.000 yıl kadar önce Yunanlı astronom Hipparkhos’un geliştirdiği bir sisteme göre sınıflandırılır. Hipparkhos yıldızları kadir denen bir ölçeğe göre ayırmış ve en parlak yıldıza bu ölçekteki 1 değerini, en soluk olana da 6 değerini vermişti. Günümüzde astronomide bu sistemin geliştirilmiş bir biçimi kullanılır. Gök cisimlerinin en parlak olanlarına, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Yıldızların Uzaklığı

Yıldızlar bizden ve birbirlerinden çok uzak olduğundan, bu uzaklıkları kilometreler cinsinden ifade etmeye çalışmak çok anlamsızdır. Bunun yerine astronomlar başka bir birim kullanırlar: Işık yılı. Bir ışık yılı, ışığın bir yılda alabileceği yolun uzunluğuna eşittir ve kabaca 10 trilyon kilometredir. Bu ölçeği kullanarak Ay’ın bize olan uzaklığının 1 ışık saniyesinin biraz üzerinde, Güneş’inkinin 8 ışık […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Yıldızların Doğumu ve Ölümü

Yıldızlar, Samanyolu Gökadası’nın sarmal kollarını kaplayan dev gaz ve toz bulutlarının içinde doğar. Temel olarak hidrojen gazından oluşan bu bulutlar kütleçekiminin etkisiyle kendi üzerlerine çökerek büzülürler ve madde kümeleri bir araya toplanır. Süreç içinde her kümenin ortasındaki sıcaklık yükselir; ama ortaya çıkan ısı bu kümelerin durmadan artan yoğunluğu nedeniyle dışarı kaçamaz. Sonunda sıcaklık, dışarı doğru […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Evren

Gözlemlenen ya da var olduğu düşünülen her şeyin içinde yer aldığı sistem. Kâinat da denir. “yaratılmış her şeyi içeren düzenli bütün” anlamına gelen kozmos terimi de sık sık evrenle eş anlamlı olarak kullanılır. Evrenin temel yapı taşları gök adalardır. Her birinde yüz milyarlarca yıldız bulunan gök adalar birbirlerinden milyonlarca ışık yılı uzaktadır. Örneğin gök adamız […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Egzosfer

Atmosferin en dış katmanı. Dış küre olarak da bilinir. Egzosfer, 500 km yüksekte başlar ve magnetosferi de içine alarak 10 000 km kadar uzanır. Bu katmandaki molekül yoğunluğu düşüktür. Bu yüzden, moleküllerin çarpışma olasılığı oldukça düşüktür. En çok hidrojen ve helyum elementleri bulunur. Yapay uydu yörüngelerinin sayıca en fazla olduğu katmandır.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Jüpiter

Güneş Sisteminin en büyük gezegenidir. Dünya’ nın 318 katı büyüklükte bir Güneş Sistemi gibidir. . Kendi etrafında 9 saat 50 dakika, Güneş etrafında 11 yılda döner. Hemen hemen tüm oluşumu hidrojen ve helyumdur. Onbeş uydusu vardır. Jüpiter’in en ilginç yanı , bilinen soğuk yani yanmayan toplanmış en büyük hidrojen kütlesi olduğudur. Jüpiter’in yerden de gözlenebilen […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Kara Delikler

Uzayda, çevresinde bulunan cisimleri güçlü bir kütle çekimle kendine çeken bölgelere verilen ad. Elinize bir taş alıp havaya attığınızda, taş belli bir süre yükselip daha sonra yere düşecektir. Taşın yere düşmesinin nedeni, yer çekimi kuvvetidir. Taşı bir araç yardımıyla yeterince kuvvetli fırlatırsanız, taş belli bir yüksekliğe vardığında yeryüzünün kütle çekim kuvvetinden kurtulacaktır. Taşın sahip olduğu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Dünya

Dünya, Güneş sistemindeki dokuz gezegen arasında insanların yaşadığı tek gezegendir. Büyüklük bakımından beşinci sırada gelir. Neredeyse top gibi küre biçimlidir. Çapı 12. 750 kilometre, toplam alanı 510 milyon kilometrekare dolayındadır. Yaklaşık yüzde 29’u karalarla, geri kalanı okyanus ve denizlerle kaplıdır. Dünya’nın iç bölümünde üç ana katman vardır. En içteki bölüme çekirdek denir. Çapı 7 bin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Uzayda Yaşayabilen Canlı

Yaklaşık bir yıl önce yapılan ve sonuçları Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmada, ilk kez bir hayvanın uzay boşluğunda böyle bir denemeye tabi tutulduğunun altını çizen bilim adamları, 2008 Eylülde bir Rus Soyuz füzesiyle fırlatılan Avrupa uzay aracı FOTON-M3’teki tardigradların 270 km irtifada uzay boşluğuna bırakıldıklarını belirttiler. 43 deneyden birisi olan bu araştırma sonrasında Dünya’ya dönen […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Akan Yıldız

Bulutsuz bir gecede zaman zaman bir yıldızın yerinden koparak kısa bir zaman sonra kaybolur gibi sönmesi olayı. Bu olay gerçekte yıldız kayması olayı değildir. Belirli yörüngeler üzerinde hareket eden ve meteor denilen gök taşlarının yer yüzü atmosferine girmesi ile meydana gelir. Yeryüzü güneş etrafında dönerken böyle bir meteorun veya meteor sürüsünün yörüngesinden geçer ve bunların […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


« Önceki sayfa
En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021