"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: Yapılar

Mescit

Küçük cami. Arapça karşılığı secde edilen yer anlamına gelen mescit, minberi bulunmayan ve dolayısıyla hutbenin okunamadığı camidir. Cami-mescit ayrımı Türkiye’de olmakla birlikte, öteki Müslüman ülkelerde…

Medrese

Dinsel derslerin okutulduğu eğitim kurumu ve bu okullarda okuyan öğrencilerin barınmaları için yapılmış vakıf odalarını da içeren yapının genel adı. Medreseler ilk olarak İslâmiyet öncesinde…

Orhun Yazıtları

Moğolistan’da Orhun ve Yenisey ırmakları arasında kalan bölgede, geniş bir alana yayılmış çok sayıdaki anıt özelliği taşıyan yazıtlar. Orhun Yazıtları; Moğolistan, Yenisey, Altay, Türkmenistan, Orta…

Süveyş Kanalı

Dünyadaki iki önemli su yolundan biri. Mısır’da bulunan Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz’in kuzeybatı kolunu birbirine bağlar. 168 km uzunluğundadır. Yapımına 1859 yılında başlanan kanalın…

Stonehenge

İngiltere’de Salisbury’nin kuzeyindeki bir ovada yer alan ve M.Ö. 3. bin yılda yapıldığı sanılan dikilitaşlardan oluşmuş anıtsal yapı. Taş devrinin sonunda, bronz devrinin başında yapıldığı…

St Hilarion Kalesi

St Hilarion; Girne, Kantara ve Bufavento kaleleri peri masallarından etkilenerek düşlediğimiz kaleleri hiç andırmaz. Bu kaleler tam aksine gerçek birer kaledirler. Duvarlarında tarihi yaşar, geçip…

Başvuru Kaynakları