Tagged: Yerleşim yerleri

İzmir – Bornova

Bornova günümüzde büyük bir üniversite kampüsü, öğrenci yurtları, öğrencilere hizmet veren cafe ve lokantalar ve tabiî ki genç nüfusu ile hemen dikkati çekmektedir. Ayrıca Bornova’da 1700’lü yılların sonları ile 1800’lü yıllarda İzmir’de yaşayan Levantenler...

İlçe

İlçe

Merkezi yönetimin, yönetim bakımından ilden sonra gelen taşra birimi. İlçeler, illere bağlı idari birimlerdir. İlçe yönetimi 3 bölümden oluşur; kaymakam, ilçe yönetim başkanı ve ilçe yönetim kurulu. İlçe genel yönetiminin başında kaymakam bulunur. Kaymakam,...

İl (Şehir)

İl (Şehir)

Türkiye’de merkezi yönetimin, ekonomik ve coğrafi duruma ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerine bölümlenmiş bir vali yönetimindeki en önemli bölümü. İl, kanunla kurulur. Vali devletin ildeki temsilcisidir. İl sınırları içerisinde yasaları ve hükümetin...

Köy

Köy

Yönetim durumu, toplumsal, ekonomik özellikleri ve nüfus yoğunluğu bakımından kasabadan daha farklı ve küçük olan, insanların genellikle tarımla uğraştığı kırsal yerleşim birimi. Köylerde yönetsel ve toplumsal işler, 18 yaşından büyüklerin seçtiği bir muhtar tarafından...

Kent

Kent

Belli bir nüfusun ve nüfus yoğunluğunun üzerinde olan, ekonomisinin büyük bir bölümü tarım dışı etkinliklere dayanan büyük yerleşmelere verilen ad. Uluslar arası istatistiklerde nüfusu 10 000’i aşan yerleşim yerleri kent olarak gösterilir. Toplumsal araştırmalar...

Laponya

Laponya

Norveç, İsveç ve Finlândiya’nın kuzey kesimleri boyunca, Rusya’nın en kuzeybatı bölümüne kadar uzanan ve Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan bölge. Batıda Norveç Denizi, kuzeyde Barents Denizi, doğuda da Beyaz Deniz ile çevrilidir. İsveç’in en...

Soğuksu Milli Parkı

Soğuksu Milli Parkı

Ankara ili sınırları içinde bulunan ve 800 hektarı ormanlık, 250 hektarı açıklık saha olmak üzere, toplam 1050 hektarlık bir alana yayılan park. 1959 yılında koruma altına alınan Soğuksu Milli Parkı’nın, 2/3’ü korumaya alınmış, 1/3’ü...

Antik Selinus Kenti

Antik Selinus Kenti

Antik Selinus kenti, Gazipaşa ilçe sınırları içerisinde Gazipaşa Plajının bulunduğu Hacımusa Çayının güneybatısındaki denize dirsek gibi uzanan bir tepenin üzerinde ve yamaçlarında yer alır. Kentin akrapolü tepeye kurulmuştur. Ayrıca bu tepe üzerinde Orta Çağ...

Termessos

Termessos

Antalya çevresindeki antik kentlerin en ilginçlerindendir. Toros Dağları üzerinde 1050 m. yükseklikte kurulmuş bir Pisidya kentidir. Termessos Ulusal Parkı içinde bulunması ve koruma altında tutulan çok sayıda bitki ve hayvan türü ile birarada bulunup...

Tahiti

Tahiti

Büyük Okyanus’un güneyinde Fransız Polinezyası’na bağlı bir ada. 1767’de İngilizler tarafından keşfedilen adanın yüzölçümü 1042 km2dir. Ada coğrafi olarak iki eski ve aşınmış volkanik tepeden oluşur. Verimli bir kıyı ovasının dışında, genellikle kayalık ve...