Gorgoda Nedir? Kimdir?

Yıldızlar

Kral Güneş

Güneş, hemen hemen her yerde saygı görmüş, çoğunlukla tanrılaştırılmıştır, ama Güneş’e tapınma sanıldığı kadar yaygın değildir. Öyle ki, Güneş’e tapanlar, Peru’da İnkalar ile Meksika’da Aztekler’dir, Amerika’daki topluluklar arasında yalnızca geçmişte güçlü imparatorluklar kurabilmiş bu iki halk Güneş’e tapmaktadır. Aynı şekilde, Mısır, Avrupa ve Asya’daki büyük uygarlıklarda, güneşe tapınmanın büyük faydaları görülür; kral ya da imparator […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Basit Bir Yıldız

Genelde bütün insanlar gibi bütün yıldızlar da birbirlerine benzerler ama ayrıntıları, boyları, kimyasal bileşimleri, ışıları birbirlerinden farklıdır. Güneş, galakside bulunan milyarlarca yıldız arasında vasat bir yıldızdır. Ama o bizim yıldızımızdır ve yaklaşık 150 milyon kilometrelik bir alan içinde tek sistemin temel yıldızıdır. Sistemimize en yakın yıldızın ışını bize beş yılda ulaşır, buna karşılık Güneş’in ışınları […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Kuzey ve Güney Yarım Küre Takım Yıldızları

Her gece, gökyüzü binlerce yıldızla bezenir. Bazıları için bu, sayısız açıklıklardan sızan gökyüzü ateşidir. Eskimolar için bu, gecenin siyah otlarının içinde parıldayan ufak göllerdir. Aslında yıldızlar akkor halinde olan hidrojen toplarıdır. Geceden geceye onları daha iyi bulabilmek, yolunu kolayca bulabilmek amacıyla, insanlar çok eski çağlardan itibaren çok parlak yıldız haritaları çizmeye başladılar, bu haritalara geometrik […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Yıldız Sistemleri, Kümeleri

Yıldız Sistemleri Çoklu yıldız sistemleri ikili yıldızlardan, yıldız kümelerine kadar değişen biçimlerde olabilir. İkili yıldızlar üç ana tipin herhangi birindendir: Optik (ya da görünür), fiziksel ve çift. Optik ikililer, Dünya’dan bakıldığında hemen hemen aynı bakış doğrultusunda yer alan ve bu yüzden aralarındaki yüzlerce ışık yıllık uzaklığa karşın gökte birbirine çok yakınmış gibi görünen iki yıldızdan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Yıldızların Büyüklükleri, Tayflarına Göre Sınıflandırma

Astronomlar bir yıldızın tayfını inceleyerek, onu oluşturan maddeler konusunda pek çok bilgi edinebilirler. Tipik bir yıldız iki farklı tayf oluşturur; bunların her ikisi de yıldızdan gelen ışığın spektroskopun prizmasından geçirilmesi yoluyla elde edilir. Yıldızın iç kesimlerindeki görece yoğun gazlar bir kesintisiz tayf oluşturur; bu tayfta, yıldızdan gelen ışık bildiğimiz gökkuşağındakine benzer biçimde renk bileşenlerine ayrılır. Yıldızı çevreleyen […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Yıldızların Renkleri

Çok farklı renklerde yıldızlar vardır. En parlak yıldızlar, çıplak gözün ayırdına varacağı bir renk etkisi yaratabilecek güçte ışır; ama, dürbün ya da küçük bir teleskopla çok farklı renklerde yıldızların bulunduğu görülebilir. Kışın gözüken Büyükköpek takımyıldızının önde gelen üyelerinden, göz alıcı beyazlıktaki Akyıldız en tanınmış renkli yıldızlardan biridir. Orion’un sol ayağı olarak görülen mavi beyaz Ayak […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Yıldız Kadirleri

Yıldızların ve bütün öbür gök cisimlerinin parlaklıkları, 2.000 yıl kadar önce Yunanlı astronom Hipparkhos’un geliştirdiği bir sisteme göre sınıflandırılır. Hipparkhos yıldızları kadir denen bir ölçeğe göre ayırmış ve en parlak yıldıza bu ölçekteki 1 değerini, en soluk olana da 6 değerini vermişti. Günümüzde astronomide bu sistemin geliştirilmiş bir biçimi kullanılır. Gök cisimlerinin en parlak olanlarına, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Yıldızların Uzaklığı

Yıldızlar bizden ve birbirlerinden çok uzak olduğundan, bu uzaklıkları kilometreler cinsinden ifade etmeye çalışmak çok anlamsızdır. Bunun yerine astronomlar başka bir birim kullanırlar: Işık yılı. Bir ışık yılı, ışığın bir yılda alabileceği yolun uzunluğuna eşittir ve kabaca 10 trilyon kilometredir. Bu ölçeği kullanarak Ay’ın bize olan uzaklığının 1 ışık saniyesinin biraz üzerinde, Güneş’inkinin 8 ışık […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Yıldızların Doğumu ve Ölümü

Yıldızlar, Samanyolu Gökadası’nın sarmal kollarını kaplayan dev gaz ve toz bulutlarının içinde doğar. Temel olarak hidrojen gazından oluşan bu bulutlar kütleçekiminin etkisiyle kendi üzerlerine çökerek büzülürler ve madde kümeleri bir araya toplanır. Süreç içinde her kümenin ortasındaki sıcaklık yükselir; ama ortaya çıkan ısı bu kümelerin durmadan artan yoğunluğu nedeniyle dışarı kaçamaz. Sonunda sıcaklık, dışarı doğru […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Yıldız

Ay ışığının bulunmadığı bulutsuz bir gecede gökyüzünü, bazıları öbürlerinden daha parlak sayısız ışık noktası kaplar. Dünya kendi ekseni çevresinde döndükçe, bu noktalar da gökyüzünde kesintisiz biçimde hareket ediyormuş gibi görünür. Bu gördüklerimiz, kristalden yapılmış döner bir kubbenin iç yüzüne çakılmış altın çivi başları gibi ışıldayan yıldızlardır. Eski zamanlarda kim bilir kaç kişi yıldızları böyle düşünmüştür. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Sonraki sayfa »

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022