Gorgoda Nedir? Kimdir?

Yöntem ve teknikler

Penetrant Sıvısıyla Test

Penetrant Metodu, malzeme veya kaynak yüzeyindeki hataların çeşitli kimyasal maddelerin doğru uygulanması yoluyla görünür hale getirildiği, oldukça pratik ve kullanışlı bir tahribatsız muayene yöntemidir. Malzeme yüzeyinde gözle görülemeyen çatlak ve benzeri hataları tespit etmek için uygulanan yöntemdir. Yüzey kimyasal bir madde ile temizlendikten sonra kırmızı renkteki Penetrant sıvısı yüzeye tatbik edilir (püskürtme, sürme, daldırma). Bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Basma Deneyi

Basma deneyi işlem itibarı ile çekme deneyinin tamamen tersidir. Basma deneyi de çekme deneyi makinelerinde yapılır. Basma kuvvetlerinin uygulandığı malzemeler genellikle basma deneyi ile muayene  edilir.  Tatbikatta  basma  kuvvetlerinin  uygulandığı  yerlerde  kullanılan  malzemeler genellikle gevrek malzemelerdir. Gri dökme demir, yatak alaşımları gibi metalik ve tuğla, beton gibi metal  dışı  malzemelerin  basma  mukavemetleri,  çekme mukavemetlerinden  çok […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Çekme Deneyi

(ISO-EN-TSE-7500-1, EN 10002-2, BS 1610, ASTM E4, DIN 50143……46, DIN 51221) Bir makine elemanına statik kuvvet (yönü ve şiddeti değişmeyen) etki ediyorsa; malzemenin bütün kesitinde bir reaksiyon doğar. Uygulanan kuvvet malzemenin kesit alanına bölünürse malzemede oluşan gerilimleri buluruz. Kesit mm² ve uygulanan kuvvet de Kg olarak alınırsa gerilim birimi Kg/mm² olur. Gerilim, kuvvet uygulanan kesitte […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Vickers Sertlik Ölçme Yöntemi

Vickers sertlik ölçme yöntemi, şekil 3’de görüldüğü gibi sertliği ölçülecek malzeme yüzeyine tabanı kare ve tepe açısı 136°olan elmas pramit şeklindeki bir ucun, belirli bir yük altında batırılması ve yük kaldırıldıktan sonra oluşan izin köşegen boyutlarının ölçülmesinden ibarettir. Vickers sertlik değeri, oluşan izin büyüklüğü ile ilgili bir değerdir. Meydana gelen iz, taban köşegeni (d) olan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Rockwell Sertlik Değeri

Rockwell sertlik değeri, malzeme yüzeyine batıcı bir uç ile önce sabit bir ön yükle (Fön) bastırıldığında meydana gelen izin dip kısmı başlangıç noktası alınarak, daha sonra normal yük (FN) etki edip, devre dışı kaldığında oluşan iz derinliğindeki net artışla ters orantılı bir sayıdır. Bu yöntem her türlü metalik malzemeye uygulanmaktadır. Rockwell deneyi için iki farklı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Brinell Sertlik Deneyi

Bu yöntem, kalibrasyonu yapılmış bir cihaz kullanılarak sertliği ölçülecek malzemenin yüzeyine belirli bir kuvvetin, farklı çaplardaki bilya yardımıyla belli bir süre uygulanması sonucu oluşan iz çapının ölçülmesinden ibarettir. Ölçüm işleminde sertleştirilmiş çelik bilya uç (Ø2.5, 5, 10mm) kullanılmaktadır. Sertlik değeri 450 brinell’e kadar olan orta sertlikteki çelikler, Al ve Cu alaşımları için tercih edilir. Malzemenin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Sertlik Ölçme Yöntemleri

Herhangi bir malzemeye kendisinden daha sert bir cisim etki ettiğinde; malzemenin, batmaya karşı gösterdiği direnç, sertlik olarak tanımlanır. Statik ve Dinamik olmak üzere iki şekilde uygulama yapılır. Statik ölçümde yük veya kuvvet sabit etki eder. Dinamikte ise hareketli yük söz konusudur. Malzemeler üzerinde yapılan en genel deney, sertliğinin ölçülmesidir. Bunun başlıca sebebi, deneyin basit  oluşu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Tahribatlı Test Yöntemleri

Belirli bir uygulama için malzeme seçilirken, o malzemenin çalışma sırasında maruz kalacağı yük ve kullanılacağı çevre şartlarına uygun olup olmadığından emin olunmalıdır. Malzemelerin özellikleri bu nedenle çok önemlidir. Giriş kontrollerinde, üretim onayı verilirken ve üretim sırasında periyodik aralıklarla ana metalden ve kaynaktan alınan numunelerde yapılan tahribatlı muayeneler ile ürünün mekanik ve kimyasal yapısı hakkında bilgi […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Konuşma

İnsanoğlunun belki de en büyük buluşlarından birisinin konuşmayı öğrenmek olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede iletişim kurabilmeyi, duygu ve düşüncelerimizi başkalarına aktarıp onlarla paylaşabilmeyi başarabiliyoruz. Konuşmanın nasıl oluştuğunu, gelişim sürecini, bilim adamları çeşitli araştırmalarla ortaya koymuşlar. Ulusların varlıklarını sürdürebilmelerinde ya da ortadan kalkmalarında, oluşturdukları ortak konuşma dilini sahiplenmede gösterdikleri özen, belirleyici bir etken olmuştur. Günümüzde de ülkeler […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Diksiyonda Diyafram

Diyafram Normal şartlar altında, insanlar neredeyse kusursuz denebilecek fiziksel özelliklerle doğarlar. Vücudumuzu oluşturan organlar eğer biz onları kötü kullanıp bozmazsak, hatasız birer biyolojik makine olarak uyum içinde çalışırlar. Soluk alıp-vermemizi sağlayan solunum sistemimiz de bu kusursuz düzeneklerdendir. Dünyaya geldiğinde ciğerlerine ilk defa hava dolduran bir bebeğin çığlığını hatırlayın. “Diyafram Kası”nı yüksek kapasitede kullanabildiğinden, bu bebek […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022