Gorgoda Nedir? Kimdir?

Etnografya

Belli bir insan topluluğunu karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran ve betimlemeyi amaçlayan bilim dalı. Etnografyada yapılan çalışmaların çok büyük bir bölümü saha araştırmalarına dayanır. Konu olarak ele alınan, incelenen toplumun günlük yaşamıyla kültürünün içinde yer almayı gerektirir. Çağdaş antropologlar, etnografyanın bir bilim dalı olarak doğuşunu, Polonya asıllı İngiliz antropolog Bronislaw Malinowski’nin 1915’li yıllarda Melanezya’da yaptığı […]
EtnografyaBelli bir insan topluluğunu karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran ve betimlemeyi amaçlayan bilim dalı. Etnografyada yapılan çalışmaların çok büyük bir bölümü saha araştırmalarına dayanır. Konu olarak ele alınan, incelenen toplumun günlük yaşamıyla kültürünün içinde yer almayı gerektirir. Çağdaş antropologlar, etnografyanın bir bilim dalı olarak doğuşunu, Polonya asıllı İngiliz antropolog Bronislaw Malinowski’nin 1915’li yıllarda Melanezya’da yaptığı öncü çalışmalarla bağlarlar.

Başka toplumların yaşayışlarını araştırma ve sonra da betimleme düşüncesi ve bu yönde yapılan ilk çalışmalar Antik Çağa değin uzanır. M.Ö. 5. yüzyılda Herodotos 50 kadar değişik toplumun geleneklerini, dinlerini, yasalarını ve görünüşlerini betimlemiştir

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021