Etnoloji

  • Nedir?

EtnolojiToplum yapısının temel özelliklerini, insanların ırklara ayrılışını, bunların kökenlerini, oluşumunu, aralarındaki bağlantıları ve niteliklerini inceleyip karşılaştıran, sınıflayan bilim, budun bilimi. Etnografyayla arasındaki ayrım zamanla ortadan kalkmakta ve genellikle kuramsal bir fark olarak düşünülmektedir. Bu terim daha çok kıt’a Avrupası’nda yaygın olarak kullanılır. İngilizler bu terim yerine toplumsal antropoloji, Amerikalılar da kültürel antropoloji terimlerini kullanırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir