Gorgoda Nedir? Kimdir?

Big Bang (Büyük Patlama)

Big Bang (Büyük Patlama)

Görselin bulunduğu yazıya dön: Evrenin İlk Anları

Big Bang (Büyük Patlama)

Bizim evrenimiz, Büyük Patlama (Big-Bang) diye adlandınlan bir patlamadan doğdu. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Kesin, mutlak bir boşluk. Bizim, insan beyninin hayal edemeyeceği bir kavram. Ve birden enerjinin akıl almaz bir biçimde bir merkezde toplanışı. Bu, yirmi milyar yıl önce gerçekleşmişti.

Gorgoda © 2021