Fidan Yetiştirme Teknikeri

Fidan Yetiştirme Teknikeri

Fidan Yetiştirme Teknikeri

Süs bitkileri ve meyve ağaçlarını aşı, tohum, çelik, kök sürgünü, yumru gibi yöntemlerle fidan olarak (küçük yaştaki bitki ve ağaç) yetiştiren kişidir.

GÖREVLER
• Üretimi yapılacak bitki veya fidanların özelliklerini de dikkate alarak elverişli iklim ve toprak yapısını belirler,
• Fidanlık yapılacak yerin seçimini yapar, fidan yetiştiriciliği için uygun ortamı sağlar,
• Toprağı analiz ettirir ve çıkan sonuca göre gerekli geliştirme çalışmalarını yapar,
• Üretim yöntem ve tekniğini belirler ve buna göre araç gereçlerini hazırlar,
• Tohumlama ve aşılama işlemlerini mevsimsel özellikleri de dikkate alarak gerçekleştirir,
• Fidanların budanması, ilaçlanması ve uygun sulama teknikleriyle sulanması işlemlerini yapar,
• Yetiştirilen bitkinin özelliğine göre uygun söküm zamanını belirler ve söküm işlemini gerçekleştirir,
• Sökülen fidanların muhafazasını sağlar, satışa hazırlar, gerektiğinde satışını yapar,
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından mesleğin gereklerini yerine getirir (ilaçlama, söküm , aşılama..vb. aşamalarda

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
• Traktör,
• Fidan söküm makinesi,
• Çapa, kürek, bel, tırmık, testere,
• Aşı makası, aşı bıçağı, budama makası,
• Sulama ekipmanı, ilaçlama ekipmanı,
• Tohumlar, aşı çubukları, fidanlar, gübreler, ilaçlar, aşı macunları

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Fidan yetiştirme teknikeri olmak isteyenlerin;
• Temel bilimlere meraklı, özellikle biyoloji ve botaniğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
• Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
• Araştırma ve inceleme merakı olan,
• Ekonomiye ve ticarete ilgi duyan,
• Bedence sağlıklı ve dayanıklı,kimseler olmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Fidan yetiştirme teknikeri genellikle açık alanda, arazide çalışmaktadır. Zaman zaman soğuk, sıcak, ıslak, rutubetli bir ortamda bulunur. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidir. Bu sırada müşterilerle, meslektaşlarıyla, ziraat mühendisleriyle, diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Fidan yetiştirme teknikerleri kamuya ait Tarım Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatında, Orman Bakanlığına bağlı fidanlıklarda, üniversitelerin araştırma ve geliştirme merkezlerinde çalışabileceği gibi özel sektöre bağlı fidan, fide ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapan işyerlerinde de çalışabilirler. Bu alandaki istihdamın büyük çoğunluğunu da özel sektör kuruluşları yapmaktadır.
Fidan yetiştirme teknikerleri kendi özel fidan çiftliklerini de kurabilir. Fidan, fide, süs bitkisi yetiştirerek satabilir. Nüfusun yarısının tarımla uğraştığı ülkemizde pazarlama sorunu da yaşanmamaktadır. Devlet böyle girişimleri olanları desteklemektedir.
Ülkemizin gerek iklim, gerek toprak yapısının farklılığı, tarıma elverişli alanların çok olması, üretim tekniklerindeki gelişmeler tarımsal üretimin sürekli gelişeceğini göstermektedir. Özellikle son yıllardaki kültürel bitkilerin üretimine verilen önem, tropikal sebze ve meyvelerin üretilmeye başlanması istihdam alanlarını daha da geliştirecektir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının önlisans programlarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek Liselerinin ÖSYM’nin belirlediği bölümlerinden mezun olanlar “Fidan Yetiştirme”, “Fidan ve Fidecilik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitimin süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince tarım alanında nitelikli, modern tarım araç gereçlerini kullanabilen, ara eleman yetiştirmek için; Türk Dili Ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi… gibi genel kültür derslerinin yanında tarımsal botanik, toprak bilgisi, tarımsal ekoloji, bilgisayara giriş, tarım ekonomisi, fidancılık uygulamaları, genel meyvecilik, sulama teknikleri, istatistik ve deneme teknikleri, bitki fizyolojisi, bitki besleme ve gübreleme, meyve fidanı yetiştiriciliği, bahçe bitkileri zararlıları ve savaşımı, tarımsal kooperatifçilik, asma fidanı yetiştiriciliği, bahçe bitkilerinde mekanizasyon, meyve anaçları ve anaç-kalem ilişkileri, süs bitkileri yetiştiriliciği, tarımsal yayım ve iletişim, bahçe bitkileri hastalıkları ve savaşımı, özel meyvecilik, bahçe bitkileri muhafazası ve pazara hazırlık, fidancılıkta doku kültürü.. gibi mesleki dersler okutulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Fidan yetiştirme teknikerleri başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre amir, şef, şef yardımcısı..vb. düzeyde sorumluluklar alabilirler. Ayrıca,bu bölüm mezunları Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.
Ayrıca eğitim döneminde işletmelerde staj yaparken işletmenin durumuna göre, az da olsa bir gelir olanağı bulunmaktadır.
Fidan yetiştirme teknikerlerinin kazançları çalışılan sektöre, kendi işini kurmasına ve meslekteki deneyimine göre değişiklik göstermektedir.
Kamu sektöründe işe başlayanlar 9. derecenin 2. kademesinden yasalarla belirlenen ücreti alırlar.
Özel şirketlerde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle asgari ücretle işe başlalayıp 3-4 asgari ücret düzeyine çıkabilmektedir.
Kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlıdır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
• İlgili Eğitim Kurumları,
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
• Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir