Gorgoda Nedir? Kimdir?

Fillonit

Milonit ve ultramilonitin bir türüdür. Nisbeten iri taneli kayaçların kuvvetli bir deformasyona uğrayarak ufalanması sonucu meydana gelen ince taneli kayaçlardır.Tanelerin ufalanmasını, kuvars, kalsit v.b. gibi bazı minerallerin kısmen yeniden kristalleşmeye […]

Milonit ve ultramilonitin bir türüdür. Nisbeten iri taneli kayaçların kuvvetli bir deformasyona uğrayarak ufalanması sonucu meydana gelen ince taneli kayaçlardır.Tanelerin ufalanmasını, kuvars, kalsit v.b. gibi bazı minerallerin kısmen yeniden kristalleşmeye uğramaları, mika, klorit, albit, ep, dot v.b. gibi bazı yeni minerallerin oluşumu da izleyebilir veya bu mineraller ufalanma süreci ile birlikte oluşabilirler. Fillonitlerin oluşumunda önemli bir husus, kayma yüzeyleri üzerindeki farklı hareketle nedeni ile kayacın ayrıca bir şist dokusuda kazanmasıdır. S-yüzeylerinin, örneğin relikt tabakalanma yüzeylerinin veya daha önce oluşmuş kayma yüzeylerinin, sık ve ufak çapta kıvrımlanmış olmalarıda fillonitler için karakteristik bir özelliktir.

Tipik fillonitler minerolojik ve dokusal yönden filitlere çok benzerler. Fakat filitlerden oluşumları ve farklı dokusal özelliklere sahip oluşları ile ayrılırlar; Filitler gibi düşük dereceli metamorfizmanın etkilerini taşırlar. Genellikle yeşilşist fasiyesine ait mineraller veya mineral toplulukları içerirler. Kayaçta makroskobik olarak ince taneli ipeksi mika veya kloritin paralel dizilimi ile gelişmiş foliasyon yüzeylerinin varlığı gözlenir. Bazı orojenik bölgelerde bulunan fillonitler, gnays, mikaşist gibi orta-yüksek dereceli metamorfizmaya uğramış kayaçların daha sonra düşük dereceli bir dinamik metamorfizmaya,dolayısıyla retrograd metamorfizmaya uğramaları ile oluşmuşlardır. Bunların fillitlerden diğer bir farkı da,örneğin kuvars-müskovit-klorit-fillonitlerde görüldüğü gibi,daha önceki metamorfizma evresine ait granat, stavrolit, biyotit, andaluzit gibi yüksek sıcaklık minerallerinin psödomorflarını veya değişime uğramamış reliktlerini içermeleridir. Stavrolit, biyotit ve andaluzitin kenarlarından itibaren kloritleşmeleri ve andaluzitin yerine muskovitin geçmesi de bu dengesizliği, dolayısıyla retrograd etki ifade eder.Büyük kalıntı (relikt) minerallerin içinde,genellikle kayaçtaki yönelmeye aykırı durumda bulunan kapanımların varlığı da saptanabilir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021