Filtrelerin Tesis Edilmesi ve Bakımı

Filtreler ister kuru isterse viskoz olsun, değişik kalınlıklarda (1000 mm’ye kadar) olabilir. Büyük sistemlerde, birden fazla filtre bir araya getirilerek, cıvata veya perçinle bağlanır ve filtre grupları oluşturulur. Otomatik filtreler, toplam genişliği 20 m’ye kadar, yüksekliği ise 5 m’ye kadar çıkabilen çok bölmeli sistemler olarak düzenlenebilirler.

Birçok üretici, filtre bölmelerini yan yüzeyinden yüklenebilir olarak tasarlarlar. Böylece filtrenin, içine yerleştirildiği kanala girilmeden, bakım ve değişiminin yapılması mümkün olur. Bu da hacim ve maliyetten tasarruf Sağlar. Santral için tesis edilen filtrelerin, türüne bağlı olarak önünde veya arkasında veya her ikisinde birden bakım yapılması için 0,5 ile 1 m genişliğinde boşluk bırakılmalı ve bu hacimler aydınlatılmalıdır. Bu bakım hacimlerine erişebilmek için, uygun servis kapakları sağlanmalıdır.

Elektrostatik filtreler dışındaki tüm filtrelerde, filtrenin bakım ve değiştirme gerektirdiğini belirtecek olan bir basınç düşümü göstergesi bulunmalıdır. Elektrostatik filtrelerde ise, yüksek gerilimin kesildiğini veya düştüğünü bildirecek olan bir gösterge veya alarm sistemi olmalıdır. Filtreler, dış havanın binaya girdiği kanala, dönüş havası kanalına veya baypas kanalına koyulabilirler. Ancak, iklimlendirme santralindeki cihazları tozdan korumak ve daha pahalı olan ana-filtrelerin ömrünü uzatmak için, santralin girişine serpantinlerden önceye ön-filtre koyulmalıdır. Dış hava giriş kanalında tutulan toz, yağlı ve tanecikli yapıdadır. Bina içinden gelen havada ise, daha çok lifsi toz bulunur. Dış hava girişine yakın tesis edilen filtreler, dış ortam etkilerinden (rüzgâr, yağmur ve kar, filtreyi tıkayabilecek ve hasara uğratabilecek olan kâğıt, torba, ağaç parçaları, v.b maddeler gibi) korunmalıdır. Bu amaçla hava girişine uygun panjurlar ve davlumbazlar konulur. Bunların dış tarafına da büyük açıklıklı kafes teli gerilir.

Filtreye gelen ve filtreyi terk eden hava akışlarının, filtre alın yüzeyine dik olması, akışın kanal kesitine eş-dağılı ve türbülanssız olması, kanal bağlantılarında ani genişleme veya daralma olmaması, filtrenin ve veriminin korunması açısından çok önemlidir.

Baypas damperlerinden ve filtre çerçevesinden hava kaçakları olursa, filtre verimi büyük oranda düşer. Filtreden sonraki kanal bağlantıları, dikişleri ve servis kapaklarından da sızmalar olabilir. Bu nedenle, özellikle yüksek verimli filtreler kullanılan sistemlerde, sızdırmazlıkların çok iyi sağlaması gerekir.

Yüksek verimli filtrelerin kullanıldığı temiz oda uygulamalarında, filtre ile veriş menfezi arasındaki sızmalardan korunmak için, filtrelerin odaya olabildiğince yakın tesis edilmesi gerekir. Bu durumun çok önemli olduğu durumlarda, odanın tavan veya bir duvarı, bütünüyle filtrelerden oluşturularak, hem sızmalar önlenir, hem de temiz oda tasarımında, bir boyutlu laminer akış sağlanır. Filtreler su damlacıklarından korunmak için, nemlendiricilerin yakınına takılmamalıdır. Santral içinde nemlendiriciden sonraya takılan filtre ile nemlendirici arasına nem tutucu koyulabilir. Filtrelerin buzlanmasına izin verilmemelidir. Bu amaçla, gerekiyorsa, buz çözme serpantini konulmalıdır.

Türlerine ve verimlerine göre, filtre uygulamaları
Türlerine ve verimlerine göre, filtre uygulamaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir