Gorgoda Nedir? Kimdir?

Fizik

Madde, enerji ve bunların karşılıklı etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. En eski bilim dallarından biri olan fizik, madde, enerji, atom ve moleküller, ısı, ışık, elektrik, mekanik, manyetizma, kütle çekim kuvveti ve doğal kuvvetlerin rol oynadığı bütün olayları inceler. Fizik, gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelere ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilim dalıdır. Fizik sözcüğü, […]
Madde, enerji ve bunların karşılıklı etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. En eski bilim dallarından biri olan fizik, madde, enerji, atom ve moleküller, ısı, ışık, elektrik, mekanik, manyetizma, kütle çekim kuvveti ve doğal kuvvetlerin rol oynadığı bütün olayları inceler.

Fizik, gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelere ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilim dalıdır. Fizik sözcüğü, Eski Yunancada “doğa” anlamına gelen phsis’ten türemiştir. Uzun süre doğa felsefesi olarak tanınan fizik, doğanın makroskobik ve mikroskopik tüm görünümlerini inceleme konusu olarak seçilmiştir. Fiziğin temel amacı, farklı olayları ya da kapsayıcı ilkeleri ortaya çıkartmaktır. Bilimsel bilginin gelişmesiyle fiziğin içeriği sürekli değişmekteyse de, gözlenebilir temel fiziksel olayların açıklanmasına yönelik hedefi değişmemiştir. Kimyasal fizik, astrofizik, jeofizik, biyofizik gibi komşu alanlar, fiziğin ilke tekniklerinin uygulamasıyla doğmuştur.

Fizik biliminin konusu, en genel tanımıyla, maddeyi ve enerjiyi incelemektedir. Maddenin sıvı, katı, gaz ve plâzma gibi değişik durumları, bütün maddesel varlıkları oluşturan atom ve moleküller, atomların yapısındaki temel parçacıklar ve bu parçacıkları bir arada tutan kuvvetler fiziğin inceleme alanına girer. Bunların dışında ısı, ışık, ses, radyo dalgaları ve bütün diğer enerji biçimleri, enerjinin dönüşümü ve aktarımı, elektrik, manyetizma, kütle çekim kuvveti diğer enerji ve diğer doğal kuvvetlerin rol oynadığı bütün olgular fiziğin temel araştırma konularındandır.

Fizikçiler, deneylerle elde ettikleri bilgilerden ve matematiksel yöntemlerden yararlanarak, bu doğa olgularını açıklayabilecek kapsamlı ilkeler ya da yasalar ortaya koyarlar. Bu nedenle bütün bilimlerde olduğu gibi fizikte de deneylerin iyi tasarlanması, büyük bir titizlikle gerçekleştirilmesi ve bütün koşulların kesinlikle denetim altında tutulması, sağlıklı sonuçlara varabilmek açısından son derece önemlidir. Deneylerin güvenilir olması için kullanılan ölçü aletleri olağanüstü doğruluğunu sınamak için gerekli denetleme yöntemlerine başvurmalı ve elde edilen bütün bilgiler ayrıntılarıyla kaydedilmelidir.

Kesinlikle denetlenen koşullar altında, olayların duyarlıklı nicel ifadelerle gözlenmesi olan deney ve birleştirilmiş kavramsal bir taslağın matematik terimlerle kullanılması olan kuram, fiziğin gelişmesinde temel ve tamamlayıcı bir rol oynar. Tüm fiziksel soruşturmalar önünde sonunda uzay ve zamandaki maddeyi içeren olguların incelenmesine indirgenebilir; ölçülebilir fiziksel nicelikler de uzunluk, zaman ve kütleyi temel birimleri cinsinden ifade eder.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021