Fizyoterapist

Fizyoterapist

Fizyoterapist

Yaralanma, hastalık, özür, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin tanısına göre, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirme yaparak bunların ışığında tedavi programını planlayan ve uygulayan kişidir.

GÖREVLER
– Hastanın kas, sinir ve eklem gücünü çeşitli aletlerle ve testlerle değerlendirir. Elde ettiği sonuçlara göre hastaya elektroterapi, egzersiz tedavisi, rehabilitasyon programı gibi tedavi yöntemleri uygular.
– Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez-protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında belirlediği fizyoterapi rehabilitasyon programını planlar ve uygular.
– Felçli hastalar için özel tedavi tekniklerini kullanır,
– Sırt ve boyun kireçlenmeleri olanların önce vücutlarının rahatsız bölgelerini ısı veren aletlerle ısıtır, daha sonra çeşitli aletlerle veya elle uyarır, sertlikleri yumuşatır,
– Sürekli akım cihazları ile felçli hastaların sinirlerini gevşetir,
– Felçli hastaları, sıcak su havuzuna yatırarak ve aletlerle hastanın vücuduna su fışkırtarak özürlü bölgenin uyarılmasını sağlar,
– Vücudun hareket yetisi azalmış kısımlarını güçlendirici egzersizler planlar ve uygulanmasını denetler,
– İşlev yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların (protez veya ortezlerin) kullanımını hastaya öğretir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Enfraruj,
– Ultrasyon,
– Traksiyon aleti,
– Baker,
– Elektrikli stimulasyon aleti,
– Tens,
– Kum torbaları, ağırlıklar,
– Parafin,
– Servikal traksiyon aleti,
– Vakum,
– Lumbal traksiyon aleti,
– Isı-ışık ajanları,
– gibi aletleri kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Fizyoterapist olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle biyoloji ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Bedence güçlü ve dayanıklı,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– El ve parmak becerileri gelişmiş,
– Başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan,
– Yaratıcı, yenilikçi, ilerici, sabırlı, sevecen, dikkatli ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Fizyoterapistler hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel sağlık kurumlarında, özel eğitim merkezleri, spor/sağlık merkezleri, profesyonel ve amatör spor klüpleri, huzur evleri, kaplıca/termal tesislerinde vs. görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Fizyoterapistler genellikle ayakta ve çeşitli aletleri kullanarak görevlerini yürütürler. Görev sırasında hastalarla, hekimlerle ve diğer fizyoterapistlerle etkileşim halindedirler. Fiziksel kuvvetlerini, seslerini, mimiklerini ve çeşitli aletleri kullanarak yürüttükleri görevleri sırasında tüm sağlık personeli ile iletişim ve etkileşim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Fizyoterapistler devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde çalışabilirler.
– Fizyoterapinin, tıbbın pek çok alanına uygulanabilen bir bilim olması nedeniyle, fizyoterapistler; nöroloji, nöroşirurji, ortopedi, genel cerrahi, toplum hekimliği, pediatri, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, romatoloji, kadın hastalıkları ve doğum ve spor bilimleri dallarında hasta tedavisi yapabilir.
– Büyük oranlarda artan trafik ve diğer iş kazaları sonrasında, fonksiyon bozukluklarının kalıcı hale gelmesinin önlenmesi, kişinin bağımsızlığının kazandırılması konusunda fizyoterapistlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.
– Özürlüleri topluma kazandırmanın onları üretken işlerde çalıştırmanın bilincine varıldıkça fizyoterapistlerin önemi giderek artmakta ve daha fazla elemana gereksinim duyulmaktadır.
– Toplumun temeli ve koruyucu rehabilitasyon uygulamaları ile özrün, sakatlığın ve bozukluğun önlenmesine yönelik program ve projelerde rol alarak daha sağlıklı topluma ulaşılması ve sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi konusunda katkıda bulunur.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi aşağıdaki eğitim kurumlarında verilmektedir.
– Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
– Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Bilimleri Fak. – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü,
– Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
– Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksekokulu – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü,
– Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
– İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
– Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu.
– Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta), Isparta Sağlık Yüksekokulu,

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
– Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
– Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
– Meslek liselerinin Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Labarotuvarı bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
– Elektronörofizyoloji, Fizik Tedavi, Hemşirelik, Hidroterapi, İş ve Uğraşı Terapisi, Protez ve Ortez ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Fizyoterapistlik mesleğinin eğitim süresi 4 yıldır.
– Eğitimleri süresince öğrenciler: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür dersleri ile, Biyoloji, İnsan Anatomisi, Fizyoloji, Histoloji, Fizik, Kimya, Psikoloji gibi temel tıp bilimleri yanında, ısı-ışık, elektroterapi, özel tedavi hareketleri, kinezyoloji, biomekanik, yardımcı cihaz ve protez eğitimi ve diğer mesleki dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak alırlar.
– Ayrıca; Ortopedi, Nöroloji, Dahiliye, Romatoloji, Genel Cerrahi, Kadın Doğum gibi klinik dersler yine bu program içinde öğrencilere okutulmaktadır.
– 4 yıllık eğitimleri boyunca öğrenciler uygulamalı olarak, tanısı konmuş hastalığın değerlendirilmesine olanak veren kas testi, eklem hareketlerinin özel araçlarla ölçümü, kısalık testleri, elektrodiagnostik testleri, günlük yaşam aktiviteleri, hız, endurans, esneklik ölçümleri, antropomorfik ölçümler, fiziksel fonksiyon testleri, duyu-algı-motor bütünleşme testlerini ayrıca dünyaca kabul görmüş rehabilitasyon tekniklerini öğrenirler.
– Isı-ışık, parafin, düz, alçak, orta, yüksek frekanslı akımlar mekanik araçlar, ortopedik ve nörolojik özürlü ve sağlıklı kişilere yönelik özel egzersizler, konnektif doku masajı, manipülasyon ve diğer özel tedavi yöntemlerinin bizzat hasta üzerinde uygulanması yaz ve son sınıf stajlarında yaptırılmaktadır.
– Yaz ve son sınıf stajları, nöromusküler sistem bozuklukları, protez-ortez ve biomekanik, pediatrik nöroloji, iş-uğraşı tedavisi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, mesleki rehabilitasyon, elektroterapi, ortopedi, nöroşirurji, plastik cerrahi, ve sporcu sağlığı gibi konuları, ilgili anabilim dallarına bağlı ünitelerde uygulamalı olarak ve bizzat yaparak öğrenirler.

MESLEKTE İLERLEME
– Fizyoterapistler üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.
– Çalıştıkları işyerinde belli bir alanda uzmanlaşabilirler (yanık, felç vb.).
Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri, kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
EĞİTİM SÜRESİNCE

– Mesleki eğitim süresince öğrenciler kredi ve burs olanaklarından faydalanırlar. Ayrıca son sınıfta özel hastaları (felçli vb.) evlerinde tedavi etmek suretiyle belli bir kazanç elde edebilirler.

EĞİTİM SONRASI
– Eğitim sonrasında kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan fizyoterapistler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Sağlık Hizmetleri Sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre aylık ücret alırlar.
– Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.
– Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanı en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları, Hastaneler,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 Response

  1. nazlı dedi ki:

    yahuuu bıraz deıl baya bauya taban puanlar dussun allh rızası ıcın yaww cok zor kosullarda okuyoz zaten emeklerımız bosa gıtmesın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir