Fon Yöneticisi

Fon Yöneticisi

Fon Yöneticisi

Banka, sigorta, sanayi kuruluşları gibi işletmelerin, karlılık, verimlilik vb. göstergelerini esas alarak gelir kaynaklarının yönetimini sağlayan kişidir. Küçük işletmelerde bu işlemleri, işletme sahibi veya muhasebeci yaparken, işletme ölçeği büyüdükçe görev ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesi ve finans organizasyonuna gidilmesi gerekmektedir.

GÖREVLER
– Para veya paraya hemen çevrilebilen hisse senedi, tahvil, döviz, altın gibi değişim araçları fon kaynaklarını oluşturur. Fon yöneticisi de, bu kaynakların en üst düzeyde kar getirisi olan alanlara yatırılmasını önerir,
– İşletmeye kar getirecek yatırım alanları bulmaya çalışır,
– Hisse senetlerine ne miktarda kar payı verileceği konusunda öneride bulunur,
– Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yapar,
– Bu görevleri yerine getirirken borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanır, haber ajanslarını izler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken bilgisayar ve büro malzemeleri kullanmaktadır. Çağdaş iletişim araçlarından yararlanır (fax, teleks). Çalışma sırasında sayılarla ve verilerle uğraşmaktadır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Üst düzeyde genel akademik yeteneğe, okuduğunu ve söyleneni anlama, ayrıntıları algılama ve sayılarla akıl yürütme özelliğine sahip,
– İlgilendiği konuları derinliğine incelemeye meraklı,
– Sorumluluk sahibi, sakin, başkalarını etkileyebilen, uzak görüşlü, plan yapabilen ve bunu uygulayabilen,
– Risk alabilen, çabuk ve doğru karar verebilen,
– Matematik, ekonomi konularına ve ticarete ilgili,
– Yeniliklere açık kimseler fon yöneticiliğinde başarılı olabilirler.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
– Büro ortamında çalışır,
– Yanlış kararlar, tedbirsizlik veya piyasa koşullarındaki dalgalanmalar sonucunda mali kayıp söz konusu olabilir,
– Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak zaman zaman geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir,
– İşletmedeki diğer personelle, çeşitli kuruluşların fon yöneticileriyle iletişimde bulunur,
Mali kayıp riski fazla olduğundan kişi yoğun stres altındadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
• Fon yöneticisi, kamu veya özel sektöre ait kuruluşlarda çalışabileceği gibi, bağımsız olarak kendi işyerini de açabilir. Fon yöneticiliği, ülkemizde serbest para piyasasının oluşması ile gelişen bir meslektir. Fon yöneticilerinin büyük sanayi işletmelerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde iş bulma şansı vardır.
• Büyük sanayi işletmeleri, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve bankacılık sektörünün gelişmiş olduğu yörelerde iş bulma olanağı fazladır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
– Doğrudan fon yöneticiliğine yönelik eleman yetiştiren herhangi bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Ancak, üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası gibi bölümlerinden mezun olanlar çeşitli enstitüler ve özel eğitim kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde sunulan eğitimden yararlanarak “Fon Yönetimi” konusunda uzmanlaşabilirler.
– İşletme fakülteleri bünyesinde, master düzeyinde eğitim görme olanağı vardır. Bununla birlikte, işe girerek işletme-içi ve işletme dışı eğitim kapsamında fon yöneticiliği alanında yetişmek söz konusu olabilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Fon yöneticiliği üniversitelerin işletme, iktisat, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilimler fakültelerinde genellikle lisans üstü eğitimle kazanılır. Çeşitli enstitüler ve özel eğitim kurumları fon yönetimi konusunda kurslar düzenlemektedirler.
– Bu mesleği öğrenebilmek için liseden sonra 4 yıl eğitim verilen Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Maliye, Sermaye Piyasası gibi bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Çeşitli fakülteler bünyesinde, üniversite lisans eğitiminden sonra lisansüstü master düzeyinde eğitim 3 yıldır. Ancak hizmet-içi eğitim ve çeşitli üniversitelerde verilen eğitimde süre değişmektedir.
– Lisansüstü eğitimde Finansal Analiz, Finansal Planlama, Finansal Denetim, Varlıkların Yönetimi gibi dersler verilmektedir. İşletmenin kısa vadeli alacakları ile kısa vadeli borçlarını birbiriyle dengeleyen yöntemler öğretilir. Burada aktiflerin getiri oranı ile pasiflerin maliyetleri arasında bir artı değer oluşturmak temel hedefler arasındadır.

MESLEKTE İLERLEME
Bu alanda çalışan kişilerin görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda üst yönetim kademelerine yükselmeleri veya diğer kuruluşlarda üst düzey yöneticilik kademelerinde yer alma şansı oldukça fazladır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Herhangi bir işletmede işe başlayarak, konu ile ilgili alanda uzmanlaşmaya yönelen bir kişi, bu dönem içerisinde, bugün için ortalama net asgari ücretin 3 katı maaş almaktadır.
– Uzmanlaşan personelin kazancı, çalıştığı sektörün özelliğine göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
• İlgili eğitim kurumları,
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
• Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir