Fosil

  • Nedir?

FosilBir bitki ya da hayvanın eski jeolojik çağlardan bu yana yer kabuğunda korunmuş olan kalıntısı ya da izi. Özellikle kemik, diş ve tırnak gibi sert kısımlar, tortul kayaçlar içinde özelliklerini pek az yitirerek taşlaşır. Paleontoloji sayesinde fosiller, bulundukları yerin durumu hakkında önemli bilgiler verir.

Fosillerin birçok yararı vardır. Fosiller, tortul kayaçların hangi jeolojik zamana ait olduğunun anlaşılmasında, bulunduğu bölgenin geçmişteki yeryüzü şeklinin ve iklimin belirlenmesinde, jeolojik zamanlarda yaşamış ve soyu tükenmiş canlılar hakkında bildi edinilmesinde bilim adamlarına yardımcı olur. Fosiller ayrıca, canlıların geçirdiği evreler hakkında da bilgi edinilmesinde önemli rol oynarlar.

Büyük miktarlarda bulunduklarında, bazı canlılar (bitki kökenliler) linyit ve taş kömürünü; bir hücreli canlılar, özellikle de fitoplânktonlar petrolü ve buna bağlı olarak doğal gazı oluşturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir