Gorgoda Nedir? Kimdir?

Fotoğraf Sanatçısı

Fotoğraf makinesiyle varlıkların görüntüsünü filme kaydeden ve görüntülerinin karta basımını yaparak istenilen sayıda kopyasını çıkaran kişidir. GÖREVLER Fotoğrafçılık, müşterinin isteğini karşılamak üzere ticari amaçla yapılabileceği gibi sanatsal olarak da fotoğraf […]

Fotoğraf Sanatçısı
Fotoğraf Sanatçısı

Fotoğraf makinesiyle varlıkların görüntüsünü filme kaydeden ve görüntülerinin karta basımını yaparak istenilen sayıda kopyasını çıkaran kişidir.

GÖREVLER
Fotoğrafçılık, müşterinin isteğini karşılamak üzere ticari amaçla yapılabileceği gibi sanatsal olarak da fotoğraf tekniklerini kullanarak belgeleme, iletişim, tanıtım, eğitim, sanat gibi alanlarda görüntü üretimi ve aktarımını sağlayarak icra edilebilir.
– Fotoğraf makinesini hazırlar,
– Müşterinin nasıl bir fotoğraf istediğini belirler,
– Işık ayarı yapar ve fotoğrafı çekilecek kişinin veya nesnenin konumunu, en iyi
görüntüyü verebilecek şekilde ayarlar,
– İyi bir fotoğraf elde etmek için makineyi ayarlar,
– Filmin negatiflerini makineden çıkarır,
– Filmi banyo eder,
– Pozitif görüntünün istenilen sayıda kopyasını çıkarır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Fotoğraf makineleri,
– Fotoğraf büyütme makinesi (Agrandizör),
– Tab makinesi (Minikop),
– Rötuş alet ve malzemeleri (Rötuş sandığı, çeşitli sertlikte kurşun kalemler),
– Film banyo makinesi, kart banyo makinesi,
– Makas,
– Su kapları,
– Spot ışıklar,
– Fotoğraf kartları,
– İlaçlı sular,
– Filmler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Fotoğraf sanatçısı olmak isteyenlerin;
– Görme duyusu güçlü ve renkleri ayırt edebilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan,
– Güzel sanatlara ilgili,
– Yeteneğini geliştirmeye, değişikliğe önem veren,
– Ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı,
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayakların sakatlığı bu mesleğin yürütülmesini engeller.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fotoğraf sanatçısı, fotoğraf stüdyolarında çalışabileceği gibi, açık havada (dağ, deniz kenarı), değişik ortamlarda (düğün, nişan, seminer, toplantılar, kongreler vb.) çalışabilir. Filmin banyosu ve tab edilmesi sırasında karanlık odada çalışmak gerekir. İş genellikle ayakta yürütülür. Normal çalışma saatleri dışında çalışmak ve seyahat durumu söz konusu olabilir. Fotoğraf sanatçısı görsel bir ürün yaratır, işini yaparken müşteriyle ve çalışma arkadaşlarıyla etkileşimde bulunabilir, ama bir fotoğraf sanatçısı işini tek başına da yürütebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Fotoğraf sanatçıları, kendilerine ait fotoğrafçılık işletmelerinde, basın-yayın kuruluşlarında, resmi ve özel işyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar.
– II. Dünya Savaşı ve onu izleyen yıllar, malzeme sıkıntısı nedeni ile Türkiye’de fotoğrafçılıkta bir duraklama dönemi olmuştur. 1970-80 yılları arasında Türk fotoğraf sanatında evrensel boyutları yakalama eğilimi bilinçli bir şekilde yoğunlaşmıştır. 1980’lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoğraf çalışmaları, dış ilişkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaşmıştır. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı da bu dönemde gittikçe önem kazanmıştır.
– Ticari resim yapan fotoğrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bazen artmakta, bazen de azalmaktadır. Ticari resim fotoğrafçılığında kullanılan çeşitli gelişmiş araçlar, hem talebi artırmakta, hem de işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır.
– Sanatsal fotoğrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişir buna bağlı olarak da talep doğar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir.

Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler:

– Meslekte kullanılan araç-gereç ve makinelerde sürekli teknolojik gelişmeler yaşanmakta olup, bu gelişmelerin devam edeceği tahmin edilmektedir.
– Hızla artan amatör fotoğrafçıların film banyo ve tab taleplerinin devam edeceği ve yaygınlaşacağı beklenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğimi özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversitelerin Güzel Sanatlar, İletişim, Sanat ve Tasarım fakültelerinin “Fotoğraf”, “Fotoğraf ve Video” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Fotoğraf”, “Fotoğraf ve Video” lisans programlarından biri için ilgili üniversitenin belirleyeceği baraj puanı almak,
– İlgili üniversitenin yapacağı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
Üniversitelerin ilgili ön lisans programlarından birini başarı ile tamamlayanlar ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde ”Fotoğraf” “Fotoğraf ve Video” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin Eğitim süresi 4 yıldır.
Güzel sanatlar fakültesi, İletişim fakültesi, sanat ve tasarım fakültesi “Fotoğraf”, “Fotoğraf ve Video” bölümlerine özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. Bu sınavda adaylardan, kendilerine verilecek fotoğraflar üzerinde jüri tarafından belirlenecek amaçlara uygun konu ve kompozisyon, yeni kodrajların yapılması istenmekte, optik ve fotoğraf kimyası alanlarında bilgi birikimi aranmaktadır. Güzel sanatlar fakültelerinde verilen eğitimde; fotoğrafın çağdaş kullanımı, teknik beceri ve sanat formasyonu kazandırılır. Bu bölümde sanat ağırlıklı fotoğraf eğitimi verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
– Ticari fotoğrafçılık yapan meslek mensupları işlerini veya işyerlerini büyütmek yoluyla ilerleyebilirler.
– Sanatsal ağırlıklı çalışan fotoğrafçılar en iyi sanat ürünlerini üretme ve yarışmalarda derecelere girme yoluyla sanat çevresinde tanınan ve tutulan fotoğraf sanatçısı olma durumuna gelerek yükselme ve ilerleme kaydedebilirler.
– Fotoğrafçılar portre, ticari resim, basın, sinema ve televizyon, moda ve reklam, haber fotoğrafçılığı alanlarında uzmanlaşabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi alabilirler.
Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

Bir işverenin yanında çalışılması durumunda asgari ücretin 4 ila 5 katı arasında ücret alınabilmektedir.
Kendi işini kuranlarda kazanç çok daha fazladır. Üstün yetenekli ve deneyimli fotoğraf sanatçıları iyi kazanç sağlayabilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021