Fotoğrafçı

Fotoğrafçı

Fotoğrafçı

Fotoğraf makinesiyle varlıkların görüntüsünü filme kaydeden ve görüntülerinin karta basımını yapan kişidir.

GÖREVLER
– Fotoğraf makinesini hazırlar,
– Müşterinin nasıl bir fotoğraf istediğini belirler,
– Işık ayarı yapar ve fotoğrafı çekilecek kişinin veya nesnenin konumunu, en iyi görüntüyü verebilecek şekilde ayarlar,
– İyi bir fotoğraf elde etmek için makineyi ayarlar,
– Düğmeye basarak görüntüyü saptar,
– Filmin negatiflerini makineden çıkarır,
– Filmi karanlık odada banyo eder,
Elde edilen negatif yada diyapozitifin istenilen sayıda kopyasını çıkarır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Fotoğraf makineleri, tripodlar (taşıyıcı üç ayaklar),
– Fotoğraf büyütme makinesi (Agrandisör),
– Film baskı makinesi (Minilab),
– Tab makinesi (Minikop),
– Negatif rötuş alet ve malzemeleri (Rötuş sandığı, çeşitli sertlikte kurşun kalemler),
– Baskı rötuş alet ve malzemeleri (Çeşitli transparan boyalar, fırçalar veya özel rötuş kalemleri),
– Film banyo makinesi, kart banyo makinesi,
– Makas,
– Su kapları,
– Spot ışıklar,
– Fotoğraf kartları,
– İlaçlı sular,
– Ölçü kapları,
– Termometreler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Fotoğrafçı olmak isteyenlerin;
– Görme keskinliğine sahip ve renkleri ayırt edebilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan,
– Güzel sanatlara ilgili,
– Ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı,
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
– Yeteneğini geliştirmeye önem veren
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayakların sakatlığı bu mesleğin yürütülmesini engeller.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Fotoğrafçı, fotoğraf stüdyolarında çalışabileceği gibi, açık havada (dağ, deniz kenarı), değişik ortamlarda (düğün, nişan, seminer, toplantılar, kongreler vb.) çalışabilir. Film banyosu ve tab edilmesi sırasında karanlık odada çalışmak gerekir. Teknolojik gelişmelerle, pek çok yıkama ve baskı işlemi artık minilablarla gün ışığında yapılabilmektedir. İş genellikle ayakta yürütülür. Normal çalışma saatleri dışında çalışmak ve seyahat durumu söz konusu olabilir. Fotoğrafçı görsel bir ürün yaratır, işini yaparken müşteriyle ve çalışma arkadaşlarıyla etkileşimde bulunabilir, ama bir fotoğrafçı işini tek başına da yürütebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Fotoğrafçılar kendilerine ait işletmelerinde, basın-yayın kuruluşlarında, resmi ve özel işyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar.
– 1970-1980 yılları arasında Türk fotoğraf sanatında evrensel boyutları yakalama eğilimi bilinçli bir şekilde yoğunlaşmıştır. 1980’lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoğraf çalışmaları, dış ilişkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaşmıştır. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı da bu dönemde gittikçe daha çok önem kazanmıştır.
– Ticari çekimler yapan fotoğrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bazen artmakta, bazen de azalmaktadır. Ticari fotoğrafçılıkta kullanılan çeşitli gelişmiş araçlar, hem talebi artırmakta, hem de işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır.
– Sanatsal fotoğrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişir, buna bağlı olarak da talep doğar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir.

Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler

– Meslekte kullanılan araç-gereç ve makinelerde sürekli teknolojik gelişmeler yaşanmakta olup, bu gelişmelerin devam edeceği tahmin edilmektedir.
– Hızla artan amatör fotoğrafçıların film banyo ve tab taleplerinin devam edeceği ve yaygınlaşacağı beklenmektedir.
– Dijital fotoğrafçılığın hız kazanmaya başlaması ile fotoğrafçıların bilgisayar kullanımını bilmeleri önem kazanmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Türkiye’nin hemen bütün illerinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Fotoğrafçılık mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Haftanın 1 günü okulda teorik, 5 günü ise işletmelerde pratik olarak meslek eğitimi verilmektedir.

Eğitim içeriği; mesleki eğitim merkezlerinde verilen eğitimde öğrenciler, fotoğrafın öğeleri, fotoğraf makinesinin bölümleri (objektif, örtücü, diyafram, vizor, ışıkölçer vb.) fotoğraf makinesinin yardımcı malzemeleri, fotoğraf makinesinin bakımı ve koruması, aydınlatma ve aydınlatma ilkeleri, pozometreler, filmlerin yapısal özellikleri, flaşlar, filtreler, fotoğraf çekme tekniği, fotoğrafta kompozisyon, fotoğraf türleri, baskı, çekim hatalarının giderilmesi ve renkli fotoğrafçılık konularında yeterlilik kazanırlar.

Eğitimde verilen dersler;
Genel Bilgi Dersleri; Türkçe, Matematik, Din ve Meslek Ahlakı, Sosyal Bilgiler
Meslek Bilgi Dersleri; Meslek Bilgisi, Çek.ve Bas.Tek.

MESLEKTE İLERLEME
– Ticari fotoğrafçılık yapan meslek mensupları işlerini veya işyerlerini büyütmek yoluyla ilerleyebilirler.

– Sanatsal ağırlıklı çalışan fotoğrafçılar en iyi sanat ürünlerini üretme ve yarışmalarda derecelere girme yoluyla sanat çevresinde tanınan ve tutulan fotoğraf sanatçısı olma durumuna gelerek yükselme ve ilerleme kaydedebilirler.

– Resmi ve özel kuruluşlarda ve bunların foto-film merkezlerinde fotoğrafçı olabilirler.

– Fotoğrafçılar portre, ticari resim, basın, sinema ve televizyon, moda ve reklam, haber fotoğrafçılığı alanlarında uzmanlaşabilirler.

– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Meslek eğitimini, Mesleki Eğitim Merkezinde edinenlere, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere işverence ücret ödenmektedir.

– Pratik eğitimleri boyunca iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
– Bir işverenin yanında çalışılması durumunda asgari ücretin 2-3 katı arasında ücret alınabilmektedir.
– Kendi işini kuranlarda kazanç çok daha fazladır. Üstün yetenekli ve deneyimli fotoğraf sanatçıları iyi kazanç sağlayabilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir