Freze Operatörü

Freze Operatörü

Freze Operatörü

Freze tezgahında, metallerin iç ve dış yüzeylerinden talaş kaldırarak bölüntüler, kanallar, profil kanal ve yüzeyler açan kişidir.

GÖREVLER
– Freze tezgahını çalışmaya hazırlar,
– Yapılacak işe göre tezgahta kullanacağı çakıları seçer,
– Talaş kaldıracağı malzemenin ve kesicinin cinsine göre, devir sayısını seçer, işin gereğine göre işlemi elle veya otomatik olarak sürdürür,
– Kesicinin körlenmemesi ve işlenen yüzeyin kaliteli olması için, işlenen malzemenin ve kesicinin cinsine göre soğutma sıvısını seçer ve kullanır,
– İşlem sırasında tezgahın hassas ölçü tamburlarını kullanır, ayrıca ölçü aletleri ile işlenen parçanın ölçülerini sık sık kontrol eder,
– İşlem tamamlanınca tezgahı durdurur, yapılan işi sökmeden önce ölçü kontrollerini bir kez daha yapar,
– Kesiciyi söker temizler, yerine takar,
– Tezgahın basit bakım ve temizliğini yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Freze tezgahı,
– Planya başlığı,
– Mengene ve iş bağlama aparatları,
– Dişli takımı ve aparatları,
– Freze modül çakıları,
– Bölüntülü döner tabla,
– Freze malafaları,
– Ayarlı destek,
– Ölçme ve kalite kontrol aletleri,
– Frezecilikle ilgili çizelgeler,
– İş güvenliği ile ilgili araç ve gereçler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Frezeci olmak isteyenlerin;
– Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilme gücüne ve görme keskinliğine sahip,
– Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
– Ölçme-kalite kontrol aletlerini kullanabilecek ölçüde, el ve gözünü eşgüdümle ve ellerini ustalıkla kullanabilen,
– Dikkatli, iş güvenliği konusunda duyarlı,
– Uzun süre ayakta durabilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Frezeciler fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışmalar yarı açık ya da kapalı yerlerde yapılır. Çalışma ortamı metal tozları ile yüklü ve gürültülüdür. Frezeciler birinci derecede metalle ve makinelerle ilgilidirler ve iş sürekli ayakta yürütülür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Frezeciler makine ve makine parçaları üreten fabrika ve atölyelerde çalışırlar.
– Endüstriyel modelleme ve endüstriyel kalıcılık sektöründe, Endüstriyel AR-GE çalışmaları ile ilgili alanlarda çalışırlar.
– Makine ve aletlerin artması tamir ve bakım sorununu birlikte getirmiştir. Bunun yanında çeşitli sanayiler için dişli parça vb. üretimi de gereklidir. Dolayısıyla meslek elemanlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Kendi işyerini kurmak isteyenlerin belirli bir sermaye birikiminin olması gerekir.
– Gelecekte meslekte teknolojik gelişmeye paralel olarak tezgahların bilgisayar sistemine bağlanması (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol Sistemi) mesleği ve mesleği yürüten kişilerde aranan özellikleri büyük ölçüde etkileyecektir. Bilgisayar kullanımı büyük önem kazanacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Yeterli sayıda çırak müracaatı olması durumunda, tüm mesleki eğitim merkezlerinde freze mesleğine yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.
Endüstri meslek liselerinde frezecilik adı altında belli bir bölüm olmamakla birlikte tesviye bölümü içerisinde mesleğe ilişkin bilgi ve beceriler verilmektedir. Halen çeşitli il ve ilçelerimizde bulunan endüstri meslek liselerinde tesviye bölümü mevcuttur.
Mesleğin eğitimi ayrıca usta-çırak ilişkileri yoluyla işyerlerinde pratik olarak verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
Endüstri meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve okula giriş şartlarını taşımak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Frezecilik mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır.
Endüstri meslek liseleri tesviye bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır.
İşletmelerde usta-çırak ilişkileri çerçevesinde öğrenilen mesleki eğitimde belirli bir süre olmamakla birlikte, yapılan araştırmalarda bu sürenin 3-6 yıl arasında değiştiği ifade edilmiştir.
Mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, işyerlerinde pratik eğitim verilmektedir. Eğitim süresince öğrencilere; Atölyenin tanınması, iş güvenliği, eğeleme, kesme, çapak alma, keskileme, markalama, malzeme bilgisi, kılavuz ve pafta çekme, ölçü ve kontrol aletlerini tanıma ve rayba çekme, freze tezgahının kullanımı, yardımcı parçaların sökülüp takılması, bağlama araçları ve kullanımı, tezgah ayarı, freze çakıları ve bağlama araçları, kanal açma, yüzey frezeleme, delik açma ve büyütme dersleri verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.
– Halen çalıştıkları kamu ve özel işyerlerince açılan kısa süreli kurslara devam eden ustalar teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin mesleğe etkileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar.
– Modüler sistemde Makine Teknolojileri altında yer alan dallardan birinde (Tesviyecilik, Tornacılık, Taşlama ve Alet Bilemeciliği, Kalupçılık ile Vargel Planyacılık) yeterlilik kazanmak istendiğinde alan ortak ve beceri dersleri dışındaki seçeceği dal meslek derslerini almak suretiyle benzer meslekte yeterlilik ve sertifikaya sahip olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– İşletmelerde pratik eğitim gören öğrencilere eğitim süresi boyunca işveren tarafından yaşlarına uygun asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret ödenir.
– Eğitim süresince öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
– Frezecilerin, yapılan araştırmalarda küçük ve orta ölçekli sanayide en fazla ücret alan grup olduğu ifade edilmiştir. Sanayinin can damarı olan motor parçaları freze tezgahlarında işlenmektedir. Ortalama asgari ücretin 4-6 katı arası ücret alırlar. Kendi işini kurabilenlerin kazancı daha fazla artmakla birlikte işyeri kurma maliyetleri de çoktur.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir