Gorgoda Nedir? Kimdir?

George Washington

Virginia eyaletinde, Fredericksburg yakınlarında doğan (1732-1799) George Washington ABD’nin ilk başkanıdır. İngiliz kökenli bir büyük toprak sahibi olan babası Augustine Washington öldüğünde henüz 11 yaşında olan George, ailedeki 10 çocuktan biriydi. Düzensiz ve kısa süren bir eğitimden sonra 14 yaşındayken yerölçümü ve haritacılık alanında çalışmaya başladı. 16 yaşındayken Batı Virginia’ da, Shenandoah Irmağı çevresindeki keşfedilmemiş […]
George WashingtonVirginia eyaletinde, Fredericksburg yakınlarında doğan (1732-1799) George Washington ABD’nin ilk başkanıdır. İngiliz kökenli bir büyük toprak sahibi olan babası Augustine Washington öldüğünde henüz 11 yaşında olan George, ailedeki 10 çocuktan biriydi. Düzensiz ve kısa süren bir eğitimden sonra 14 yaşındayken yerölçümü ve haritacılık alanında çalışmaya başladı. 16 yaşındayken Batı Virginia’ da, Shenandoah Irmağı çevresindeki keşfedilmemiş bölgelerde yapılan bir keşif gezisine katıldı. 1752’de üvey ağabeyi Lawrence ölünce Potomac Irmağı kıyısındaki Mt. Vernon malikânesinin sahibi oldu. Aynı yıl binbaşı rütbesiyle Virginia’daki dört askeri bölgeden birinin disiplin subaylığına getirildi. Ohio Irmağı yöresinde güçlenen Fransızlar, bu bölgede İngiltere’nin daha önce üzerinde hak iddia etmiş olduğu bazı yerlerde yaşayan İngiliz göçmenleri bölgeden ayrılmaya zorluyordu. Virginia valisi 1753’te Fransızlar’ın bölgeden çekilmesini isteyen bir mesajı Fransız komutana iletmek üzere genç Binbaşı Washington’u görevlendirdi. Washington bu mesajı ulaştırmak için Erie Gölü yakınlarına kadar 800 kilometreden fazla süren bir yolu kayıkla, at sırtında ya da yürüyerek gitti. Bu yolculukla ilgili olarak Washington’un anlattıkları Allegheny Dağlarının ötesinde kalan bölgelerdeki yaşama ilişkin olarak elde edilen ilk güvenilir bilgilerdi. Fransızlar bölgeden geri çekilmediği için, Washington ertesi yıl, bu kez yarbay rütbesiyle ve birkaç yüz kişilik bir birliğin başında Ohio Irmağı bölgesine gönderildi. Mayıs 1754’te İngilizler bir Fransız birliğini esir aldı. Çarpışmada Fransızlar’m komutanı da öldü. Fransızlar karşı saldırıya geçince Washington teslim olmak zorunda kaldı; ama adamlarıyla birlikte Virginia’ya dönmesine izin verildi. 1755’te Washington hasta olarak katıldığı bir çarpışmada Fransızlar’a karşı büyük yiğitlik gösterdi ve General Edward Braddock öldürüldüğünde, yenilmiş olan ordunun güvenli bir biçimde geri çekilmesine yardımcı oldu. Bunun üzerine albay rütbesiyle Virginia birliklerinin komutanlığına getirildi ve bir seyrek yerleşim bölgesinden geçen 650 km uzunluğundaki bir sının oldukça kötü donanımlı 700 kadar askerle korumak zorunda kaldı. Yenir den hastalanan Washington tam zamanında iyileşerek, günümüzde Pittsburgh kentinin bulunduğu yerde kurulu olan Duquesne Kalesi’nin alınmasına katıldı. Washington daha sonra Virginia Yasama Meclisi’ne seçildi ve ordudan aynldı. Ocak 1759’da bir toprak sahibinin dul eşi olan Martha Curtis ile evlendi ve tütün yetiştiriciliğine başladı. Başkomutan Washington Washington, Virginia Yasama Meclisi üyesi olarak, İngiltere ile Amerikan kolonileri arasında ortaya çıkan ve 1775’te savaşa yol açan tartışmalara katıldı. Massachusetts halkı ayaklanıp öbür kolonilere de yardım çağnsında bulunduğunda toplanan İkinci Kıta Kongresi, Washington’u başkomutanlığa atadı. Bu güç bir görevdi. Çünkü 13 koloninin kendi aralarında da çekişmeler vardı. Kongreyi koloniler kurmuştu, ama kongre bütün kararlarını kolonilerin tümüne kabul ettirebilecek kadar güçlü değildi. Washington’un komutası altındaki askerler gönüllüydü ve istedikleri zaman evlerine dönebiliyorlardı. Gene de Boston’a gi- den Washington blöf yaparak İngiliz donanmasının limanı terk etmesini sağladı. Bundan sonra, İngilizler’in saldırdığı New York’u savunmaya gitti; ama çok üstün İngiliz güçleri karşısında yenildi ve New Jersey eyaletini boydan boya geçerek ünlü geri çekilmeyi gerçekleştirdi. Askerlerinin çoğu kaçmıştı; kalanlar paçavralar içindeydi. Ama 1776 Noel’inde bir İngiliz ileri karakolunu ele geçirerek ülkedeki umutsuzluğu güvene dönüştürdü. Bundan sonra bazen bozguna uğradı, bazen zafer kazandı ve sık sık bozgunlan zafere dönüştürdü. 1777-78 kışını yan aç ve yan çıplak ordusuyla birlikte Pennsylvania’da Valley Forge’daki kampta geçirdi. Fransızlar’ m İngilizler’e karşı savaşa katılmasıyla ilkbaharda Amerikalılar’a yardım geldi. 1781’de Virginia’da Yorktown kuşatmasında İngilizler bozguna uğratıldı. İki yıl sonra banş antlaşması imzalandı ve Washington, Mt. Vernon malikânesine çekildi. Ama, çok geçmeden siyasal yaşama geri döndü. Virginia delegesi olarak Philadelphia Anayasa Kurultayı’na katıldı ve kurultay başkanı seçildi. Hazırlanan federal anayasayla Amerika Birleşik Devletleri oluşturuldu ve Washington ülkenin ilk başkanı seçildi. 30 Nisan 1789’da başkanlık görevine başlayan Washington, anayasada öngörülen devlet yapısını kurmak ve bunun işlemesini sağlamak için büyük bir çaba gösterdi. Anayasada yapılan iyileştirmelerle insan haklan güvenceye alındı. Bu amaçla gerçekleştirilen ve 1791’de tamamlanan ilk 10 değişiklik günümüzde Haklar Bildirgesi olarak bilinir. Washington’un bu ilk başkanlık döneminde birçok yasa çıkanlarak devletin temel organlan, bakanlıklar, yargı sistemi ve vergi sistemi oluşturuldu. Bu dönemde dış sorunlarla da karşılaşıldı. 1789 Fransız Devrimi’ni izleyen günlerde Fransa öbür Avrupa ülkeleriyle savaşa girince, bağımsızlığına yardım etmiş olduğu ABD’den yardım istedi. Ama, Washington ülkesinin tarafsızlığını korudu. Daha sonra ABD’nin ticaretine kansan İngiltere ile ilişkiler çok gerginleşti; ama Washington 1794’te Jay Antlaşması’nı imzalayarak zorunlu gibi görünen savaşı birkaç yıl erteleyip yeni devlete bir soluk alma süresi kazandırdı. İspanya ile olan sorunlar da Florida ve Louisiana sınırlarını düzenleyen 1792 Pinckney Antlaşması ile ertelenmişti. 1792’de oybirliğiyle ikinci kez başkan seçilen Washington üçüncü bir kez başkan olmayı düşünmedi ve 1797’de siyasal yaşamdan çekilerek Mt. Vemon’a döndü; 2,5 yıl sonra burada öldü ve çok sevdiği Mt. Vemon’a gömüldü. ABD’liler Washington’a ABD’nin kumcusu ve “ülkesinin babası” sıfatını vererek onu onurlandırdılar.

Yazı etiketi:

Kategori: Kimdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022