Gergedan

Latince adı: Rhinoceros’dur. Afrika ve Güney Asya’da yaşar. Bugüne kadar soyunu sürdürebilmiş kara hayvanları içinde filden sonra en iri olanıdır. Ayaklarında at ve eşek gibi tek toynakla (geniş ve kalın bir tırnakla) çevrili üçer parmak bulunur. Kafası iri ve ağır, kulakları geniş, ucu püsküllü olan kuyruğu kısadır. Vücudu tüysüz ve çok kalın bir deri ile zırh gibi kaplıdır.

Gergedan
Gergedan

En büyük özelliği burunlarıın üzerinde bulunan 30 cm uzunluğundaki boynuzlarıdır. Türlerine göre bu boynuzlar, tek veya iki tane olabilir. Bazı türlerin dişilerinde ise hiç boynuz bulunmaz. Boynuzları diğer boynuzlu hayvanlar gibi kemikten değil, saç, kıl ve tırnakların yapısını oluşturan “keratin” denen lifsi bir proteinden oluşmaktadır. Kaçak olarak avlanarak nesli tükenme aşamasına gelmesi de bu boynuzlar yüzündendir. Çünkü boynuzlarının doğaüstü güçler taşıdığına inanılır.

Gövde uzunluğu 4 metreye, omuz yüksekliği ise 2 metreye kadar büyür. Bazı türlerinin ağırlığı 5 ton kadar olabilir. Bu kadar hantal olmasına rağmen saatte 45 km hızla koşabilir. Görme duyuları çok zayıf olmasına karşın koku alma ve işitme duyuları çok gelişmiştir. Korkunç görünümü sizi ürkütmesin. Zarar verilmedikçe genelde kaçar. Ağaç sürgünleri, yapraklar ve otlar tek besin kaynağıdır. Asya’da üç, Afrika’da iki olmak üzere beş türü vardır.

Asya’daki türleri:
Hindistan gergedanı (Rhinoceros unicornis)
Cava gergedanı (Rhinoceros sondaicus)
Sumatra gergedanı (Didermocerus sumatrensis)

Afrika’daki türleri:
Kara gergedan (Diceros bicornis)
Beyaz gergedan (Ceratotherium simum)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir