Gorgoda Nedir? Kimdir?

HAC VE UMRE YAPMAK, MESCİD-İ NEBEVÎ’Yİ ZİYÂRET ETMEK İSTEYENLERE BAZI TAVSİYELER

HACININ YAPMASI GEREKEN ŞEYLER: 1. Bir an önce bütün günahlardan samimî bir şekilde tevbe etmeli, hac ve umre masrafını helâl maldan ayırmalıdır. 2. Dilini, yalandan, gıybetten, koğuculuktan ve insanlarla alay etmekten korumalıdır. 3. Hac ve umresini, Allah Teâlâ’nın rızâsı ve âhiret yurdunu elde etmek için yapmalı, başkalarına gösteriş yapmaktan, şöhretten ve övünmekten uzak durmalıdır. 4. […]

Hac
Hac

HACININ YAPMASI GEREKEN ŞEYLER:

1. Bir an önce bütün günahlardan samimî bir şekilde tevbe etmeli, hac ve umre masrafını helâl maldan ayırmalıdır.

2. Dilini, yalandan, gıybetten, koğuculuktan ve insanlarla alay etmekten korumalıdır.

3. Hac ve umresini, Allah Teâlâ’nın rızâsı ve âhiret yurdunu elde etmek için yapmalı, başkalarına gösteriş yapmaktan, şöhretten ve övünmekten uzak durmalıdır.

4. Hac ve umresiyle ilgili sözlü ve fiilî işleri iyice öğren-meli ve bilmediği meseleleri ilim ehline sormalıdır.

5. Hacı, mîkata geldiğinde ifrâd, temettu ve kıran hac çeşitlerinden herhangi birisine niyet etmekte serbesttir. Beraberinde kurbanını getirmeyen için en fazîletli hac, temettu haccıdır. Beraberinde kurbanını getiren için ise en fazîletli hac, kıran haccıdır.

6. Hastalık veya korku sebebiyle hac ibâdetini yapamayacağından endişe eden kimse: “İhramdan çıkacağım yer, beni engelleyen yer olsun” diye şart koşar.

7. Bülûğ çağına ermemiş kız ve erkek çocukların yaptıkları hac geçerlidir. Ancak çocuklukta yapılan hac, farz haccın yerine geçmez. İmkân buldukları zaman tekrar farz hac yapmaları gerekir.

8. İhramlının banyo yapabilir veya sadece başını yıkayabilir veyahut da gerektiğinde başını kaşıyabilir.

9. İhramlı bir kadın, kendisini yabancı erkeklerin görmesinden endişe ederse başörtüsünü yüzüne çekebilir.

10. Birçok ihramlı kadının başörtüleri yüzlerine yapışmasın diye peçelerinin altına  sarık bağlamalarının dînde bir yeri yoktur.

11. İhramlının, ihrama girdiği ihram elbisesini yıkayıp tekrar giyebilir veya başka bir ihram elbisesiyle değiştirebilir.

12. İhramlı kimse, unutarak veya bilmeyerek dikişli bir elbise giyer veya başını örter veyahut da güzel koku sürünürse, kendisine bir cezâ gerekmez.

13. Temettu veya kıran haccı yapan kimse, Kâbe’ye geldiğinde, tavafa başlamadan önce telbiye getirmeyi bırakır.

14. Remel, Kudûm tavafının sadece ilk üç şavtında, Izdıbâ ise tamamında yapılır ve erkeklere hastır, kadınlara has değildir.

15. Hacı, tavafta üç şavt mı yoksa dört şavt mı yaptığından tereddüt ederse, üç şavt yaptığını kabul edip  üstünü tamamlar. Safa ve Merve arasında sa’y ederken de durum böyledir.

16. İzdiham nedeniyle tavafı Zemzem kuyusu ile Makam-ı İbrahim’in arkasından yapmakta bir sakınca yoktur. Çünkü Mescid-i Haram’ın, ister zemin katı olsun isterse üst katları olsun her tarafı tavaf alanıdır.

17. Kadının, süslenip güzel kokular sürünmesi ve tesettüre uymadan tavaf etmesi, çirkin olan şeylerdendir.

18. Kadın, ihrama girdikten sonra âdet görür veya loğusa olursa, temizlenene kadar Kâbe’yi tavaf edemez.

19. Kadın, dilediği elbiseyle ihrama girebilir. Fakat erkeklerin giyimine benzemekten ve süslerini göstermekten şiddetle kaçınmalı, fitneye sebep olmayan bir elbise giymelidir.

20. Hac ve umre dışındaki ibâdetlerde dille niyet etmek, sonradan dîne yerleştirilmiş bidattır. Bunu açıktan söylemek daha çirkindir.

21. Hac ve umre yapmak isteyen müslümanın mîkatı ihramsız geçmesi haramdır.

22. Hava yoluyla gelen hacı veya umreci, mîkatın hizâsına geldiğinde ihrama girer. Uçakta uykuya kalmaktan ya da unutmaktan endişe ederse, mîkatın hizâsına gelmeden önce hazırlık yaparak ihrama girmesinde bir sakınca yoktur.

23. Bazı insanların, hac farîzasını yaptıktan sonra Ten’im veya Ci’rane mescidine gidip oradan ihrama girerek birkaç defa umre yapmasının hiçbir delîli yoktur.

24.Hacı, Terviye günü Mekke’de ikâmet ettiği yerden ihrama girer. Birçok kimsenin yaptığı gibi, Mekke’de veya Altınoluk’un yanında ihrama girmesi gerekmez. Mina’ya giderken de Kâbe’ye vedâ etmez.

25. Zilhicce’nin 9. günü güneş doğduktan sonra Mina’dan Arafat’a hareket edilmesi daha fazîletlidir.

26. Güneş batmadan önce Arafat’tan ayrılmak câiz değildir. Güneş battıktan sonra da Arafat’tan sükûnet ve vakar içerisinde ayrılmak gerekir.

27. Müzdelife’ye ister akşam namazı vaktinde, isterse yatsı namazı vaktinde  varılsın, akşam namazıyla yatsı namazı birlikte kılınır.

28. Cemrelere atılacak taşlar, herhangi bir yerden alınabilir. Müzdelife’den almak şart değildir.

29. Cemrelere atılacak taşları yıkamak, müstehap değildir. Çünkü Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- ile ashâbından böyle bir şey naklolunmamıştır.

30.Kadın ve çocuk gibi âcizlerin, gecenin sonuna doğru Müzdelife’den Mina’ya gitmeleri câizdir.

31. Hacı, bayram günü Mina’ya geldiğinde, Akabe cemresine taş atmadan önce telbiye getirmeyi bırakır.

32. Taşların atılan yerde kalması şart değildir, oraya düşmesi yeterlidir.

33. Kurban kesme zamanı, âlimlerin en doğru olan görüşüne göre, Teşrik günlerinin başından 3. günü güneş batımına kadar sürer.

34. Farz tavaf, haccın rükünlerindendir ki yerine getirilmedikçe hac farîzası tamam olmaz. Ayrıca farz tavafı erteleyip Teşrik günlerinden sonra yapmak da câizdir.

35. Hac ile umreyi birleştiren yani kıran haccı yapan kimseye, sadece bir sa’y yeterlidir. İfrâd haccı yapan için de durum böyledir.

36. Hacının, bayram günü işlerini şu sıraya göre yapması daha fazîletlidir:

a) Akabe cemresine yedi taş atar.
b) Kurbanını keser.
b) Saçlarını ya kazıtır, ya da kısaltır.
c) İfâda tavafını (farz tavafı) yapar.
d) Safa ve Merve arasında sa’y eder.
Bu sayılan işlerden bazısını öne almasında, bazısını da sonraya bırakmasında bir sakınca yoktur.

37. İhramlının, yasak olan şeylerin kendisine tekrar helâl olabilmesi için yapması gereken işler şunlardır:
a) Akabe cemresine yedi taş atmak.
b) Saçları kökünden kazıtmak veya kısaltmak.
c) İfâda tavafını yapmak.
d) İfâda tavafından sonra Safa ve Merve arasında sa’y etmek.

38. Bayramın 3. günü acele etmek isteyen, 3. günü güneş batmadan önce Mina’dan ayrılması gerekir.

39. Taş atamayacak durumda olan çocuğun velisi, önce kendisinin, sonra da çocuğun yerine taş atar.

40. Hastalık, yaşlılık ve bunun gibi taş atamayacak durumdaki kimsenin, taş atması için başkasını kendisinin yerine vekil tayin edebillir.

41. Vekilin, her cemreye önce kendisi, sonra da vekil olduğu şahıs için aynı yerden taş atabilir.

42. Mekke halkından olmayıp temettu veya kıran haccı yapanın bir kurban kesmesi gerekir. Kurban, koyun veya keçi olduğu gibi deve veya sığırın yedide biri de olur.

43. Temettu veya kıran haccı yapan, ancak kurban kesemeyen hacının, 3 günü hacda, 7 günü de evine döndükten sonra toplam 10 gün oruç tutması gerekir.

44. Hacının hacdaki üç günlük orucu, Arafat’ta oruçlu olmaması için, Arefe gününden önce tutması daha fazîletlidir. Fakat Arefe gününden önce tutamazsa, bayramın 2. 3. ve 4. günlerinde tutabilir.

45. 3 günlük orucu, ara vermeden tutabileceği gibi, ayrı ayrı da tutabilir. Fakat 3 günlük orucu, Teşrik günlerinden sonraya bırakmamak gerekir. Yine, 7 günlük orucu ara vermeden tutabileceği gibi, aralıklarla da tutabilir.

46. Âdet ve lohusa halindeki kadınların dışındaki her hacının Vedâ tavafını yapması gerekir.

47. İster hacdan önce, ister hacdan sonra, isterse senenin herhangi bir vaktinde Mescid-i Nebevî’yi ziyâret etmek sünnettir.

48. Mescid- Nebevî’yi ziyâret edenin, ilk önce mescidin herhangi bir yerinde iki rekât mescidi selamlama namazı kılması sünnettir. Ravzâ-i Şerîfe’de kılması daha fazîletlidir.

49. (Sadece ziyâret etmek için sefere çıkmamak şartıyla) Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-‘in kabriyle diğer kabirleri ziyâret etmek, yalnızca erkekler için meşrûdur, kadınlar için meşrû değildir.

50. Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-‘in odasına el-yüz sürerek öpmek veya çevresinde tavaf etmek, çirkin bir bid’attır. Bu ümmetin ilk müslümanlarından böyle birşey nakledilmemiştir. Bu tavafla, Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-‘e yaklaşmayı kastederse, bu büyük şirktir.

51. Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-‘den ihtiyacını gidermesini veya kendisini belâlardan kurtarmasını dilemesi, hiç kimseye câiz değildir. Çünkü bu, Allah’a ortak koşmaktır.

52. Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-‘in kabrindeki hayatı, berzah hayatıdır. Ölümünden önceki hayatı gibi değildir. Bu hayatın keyfiyyetini Allah’tan başka hiç kimse bilemez.

53. Mescid-i Nebevî’yi ziyâret eden bazı kimselerin, Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-‘in kabrinin yanında kıbleye değil de kabre yönelerek ellerini kaldırıp duâ etmeleri, dîne sonradan yerleştirilmiş bid’atlardandır.

54. Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-‘in kabrini ziyâret etmek, bazı câhillerin zannettiği gibi, haccın farz veya şartlarından değildir.

55. Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-‘in kabrini ziyâret etmek amacıyla sefere çıkmanın meşrû olduğunu söyleyenlerin delîl olarak gösterdikleri hadîsler, ya senedleri zayıf ya da uydurma hadîslerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022