Gorgoda Nedir? Kimdir?

Hava filtreleri

Hava filtreleri

Görselin bulunduğu yazıya dön: Hava Filtrelerinin Etkenlik Değerlendirmesi

Hava filtreleri

Hava temizliği düzeyi ile ilgili kıstasların yanı sıra, maliyet (ilk ve bakım), hacim şartları ve hava akışına direnç gibi etkenlerde de, çok çeşitli filtre türlerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Farklı filtrelerin kıyaslanabilmesi, ancak standart test yöntemleri ile elde edilen veriler ile mümkün olabilmektedir.

Gorgoda © 2021