Hayvan Kabuğu

Hayvanların birçoğunda görülen koruyucu dış örtü. Temel bileşeni, yumuşakçalarda kalsiyum karbonat, eklem bacaklılarda kitin, sürüngenlerden kaplumbağalarda keratindir.

Değişik hayvan gruplarına özgü kabuklar genellikle değişik adlarla tanınır. Yumuşakçaların kabukları için kapak ya da çenet, kaplumbağa kabukları için bağa, tek hücrelilerin kabukları için testa adı yaygın biçimde kullanılmaktadır.