Hizmet Olarak Lojistik

 • Nedir?

Hizmet Sektörünün Önem Kazanma Nedenleri

 • Refah düzeyinin artması
 • Kadının ekonomik hayata katılımının artması
 • Zamanın hızlı akışı
 • Uzmanlık alanlarının artması
 • İnsanların ihtiyaç ve beklentilerinin artması

Hizmet Kavramı
Hizmet, herhangi bir somut ürünle birlikte veya somut ürün olmaksızın, müşterilerin beklentilerini karşılamak için sunulan ya da gerçekleştirilen eylemler veya faaliyetlerdir.

Hizmetin Özellikleri

 • Hizmetin soyut olması
 • Hizmetin homojen (standart) olmaması
 • Sahiplik
 • Aynı anda üretim ve tüketim
 • Hizmetin stoklanamaması

Hizmet ile Ürünlerin Farklılıkları

Hizmet ile Ürünlerin Farklılıkları
Hizmet ile Ürünlerin Farklılıkları

Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Karması
Pazarlama karmasının unsurları aşağıdaki gibidir:

 • Hizmet
 • Fiyat
 • Tutundurma
 • Dağıtım kanalı

Hizmet Karması:
Hizmet karmasının unsurları aşağıdaki gibidir:

 • Hizmet karmasının genişliği ve derinliği
 • Yeni ürün/hizmet geliştirme
 • Hizmet kalitesi
 • Hizmet çeşitlendirmesi
 • Hizmet farklılaştırma

Fiyat Karması:
Fiyatlandırma yöntemleri hizmet sektöründe de üretim sektöründe olduğu gibi üç çeşittir:

 • Maliyete dayalı fiyatlandırma
 • Talebe dayalı fiyatlandırma
 • Rekabete dayalı fiyatlandırma

Tutundurma Karması:
Tutundurma karmasının unsurları aşağıdaki gibidir:

 • Reklâm
 • Kişisel satış
 • Halkla ilişkiler
 • Satış geliştirme
 • Doğrudan pazarlama
 • Marka geliştirme

Dağıtım Kanalı Karması:
Hizmet sektöründe dağıtım karması unsurları aşağıdaki gibidir:

 • Hizmetin sunulduğu ortamın özellikleri
 • Hizmetin eve taşınması
 • Hizmet için kullanılan ürünlerin hizmet yerine taşınması

Hizmet Sektöründe Talep Yönetimi Stratejileri
Hizmet sektöründe hizmetin boşa gitmemesi için talep arttırıcı stratejiler kullanılabileceği gibi, talebin yoğun olduğu durumlarda talebi sınırlandırıcı stratejilerde kullanılabilir. Kullanılabilecek stratejilerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Hizmette farklılık yapmak
 • Hizmetin sunulduğu yeri ve zamanını değiştirmek
 • Fiyat farklılıkları yapmak
 • Rezervasyon sistemiyle talebi dengelemek
 • Kuyruk oluşturmak

Hizmet Kalitesi
Kalite, müşteri beklentilerine uygunluk veya müşterinin hizmetten beklediği tüm özelliklerin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Kaliteyi belirleyen beklenti-algı ilişkisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir