İç Mekanda Filtre Seçimi

Belirli bir uygulama için filtre seçiminde, aşağıdaki etkenlerin göz önünde bulundurulması gerekir.

Filtre seçimi
Filtre seçimi
  1. Filtreden çıkan hava için şart koşulan temizlik düzeyi (verim),
  2. Havadan alınan tozun nasıl atılacağı,
  3. Filtrelenecek olan havadaki tozun, türü ve miktarı,
  4. Hava akışına göre direnç (basınç düşümü),
  5. Filtre için kullanabilecek hacim şartları,
  6. İlk maliyet ve ömür,
  7. İşletme bakım ve değiştirme maliyetleri,
  8. Mahal temizleme giderlerinden, eşya ve cihazların yıpranmasından ve hasar                               görmesinden, üretim ortamlarında toz nedeniyle oluşacak kayıplardan, personelin çalışma ortamının bozukluğundan ve hatta toz nedeniyle oluşacak hastalıklar için yapılacak harcamalardan, filtreleme ile sağlanacak tasarruf.

Bir fitre, süzeceği havanın debisine, toz içeriğine, sıcaklığına, izin verilebilir basınç düşümüne ve diğer çalışma şartlarına uygun bir kapasiteye ve yapıya sahip olmalıdır. Gelecekte hava debisinin artması veya diğer şartların değişmesi ihtimali varsa, başlangıçta buna göre yüksek kapasite ve filtre türü seçilmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir