Gorgoda Nedir? Kimdir?

İkinci Haçlı Seferi

Atabey om adeddin Zengi’nin 1144’te Urfayı fethi bütün Avrupa’da çok büyük yankı uyandırdı. İslâm dünyasının bağrına bir kama gibi saplanan Urfa Haçlı Kontluğunun yıkılması ve Urfa’nın tekrar İslâm topraklarına katılması Müslümanları büyük bir sevince boğarken Hristiyanları da ayni şekilde üzüntüye sevk etti. Urfayı üs olarak kullanıp el-Cezire ve Suriye’deki Müslüman halka zulüm ve işkence eden Hristiyanlar Aziz Bernard’in teşvikleri ve Papa III. Eugenius’un 1145 tarihli […]
İkinci Haçlı Seferi
İkinci Haçlı Seferi

Atabey om adeddin Zengi’nin 1144’te Urfayı fethi bütün Avrupa’da çok büyük yankı uyandırdı. İslâm dünyasının bağrına bir kama gibi saplanan Urfa Haçlı Kontluğunun yıkılması ve Urfa’nın tekrar İslâm topraklarına katılması Müslümanları büyük bir sevince boğarken Hristiyanları da ayni şekilde üzüntüye sevk etti. Urfayı üs olarak kullanıp el-Cezire ve Suriye’deki Müslüman halka zulüm ve işkence eden Hristiyanlar Aziz Bernard’in teşvikleri ve Papa III. Eugenius’un 1145 tarihli fermanıyla yeni bir haçlı seferi için hazırlıklara başladılar. Papanın çağrısı üzerine Fransa kralı VII. Louis ile Alman imparatoru III. Konrad bu sefere katılmaya karar verdiler ve 1147’de ayrı ayrı hareket ettiler. Konrad Dorylaion yakınlarında Anadolu Selçuklu sultani I. Mesud’a mağlup olarak sıkıntı içinde yoluna devam etti. Kral Louis de Antakya üzerinden Kudüs’e hareketle burada Konrad ile buluştu. İki haçlı lideri Sam’a saldırmaya karar verip 50.000 kişilik büyük bir orduyla harekete geçtiler. Sam âtabeği Emir Üner, Musul atabeyi Nureddin Zengi’den yardım istedi. Bir müddet Sam’i kuşatan haçlılar hiç bir basari elde edemeden geri döndüler. Böylece ikinci haçlı seferi hedefine ulaşamadan sona erdi (1148).

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021