İklim Elemanları ve Kuşakları

İklim Elemanları: Sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, yagış, bulutluluk gibi atmosfer olaylarına iklim elemanları denir.Bir bolgede etkili olaniklim karakterleri iklim elemanlarının kontrolü altındadır. Herhangi bir yerde etkili olan iklimi tespit etmek için, iklim elemanlarının tam incelenmesi gerekir. Bunun çin günlük atmofer olayların gözlemlenmesi ile elde edilen değerlerin aritmetik ortalamaları alınır.İklim karakterleri belirlenirken, ortalamaların yanısıra, uzun yıllar içinde görülen maksimum ve minimum değerlerde kullanılır. Ayrıca maksimum değerler içindeki uç değerler de tespit edilir. Bu değerler o anki atmosfer olaylarının iklim karakterlerinden ne kadar saptığını gösterir.

İklim Kuşakları :Uzun bir zaman aralığı boyunca belirli bir bölgeye egemen olan hava koşulları. İklimi oluşturan elemanlar, güneş ışınımı, sıcaklık, nemlilik, yağış, basınç ve rüzgârdır.

İklimi oluşturan elemanların aylık ve yıllık ortalama değerlerini gösteren haritalara “iklim haritaları” denir. Bölgesel olarak hazırlanan iklim haritaları daha büyük alanlarda görülen iklim kuşaklarını belirlemekte kullanılır. İklim kuşakları belirli bir iklim özelliğinin hangi bölgelerde görüldüğünü anlamak açısından önemlidir. Örneğin dünya üzerinde hayatın başlamasından bugüne kadar birçok değişik iklim çeşidi görülmüştür.

Türkiye içinse 3 temel iklim tipinden söz edilebilir. Bunlar; Akdeniz İklimi, Karadeniz İklimi ve Karasal iklimdir. Bu üç iklimin yurdumuzda dağılımı Türkiye’nin iklim haritasında ve iklim kuşaklarını belirtilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir