İklim

Oldukca geniş bir sahada devam eden atmosfer olaylarının ortalamasına, iklim denir.Günlük atmsofer olayları, kısa sureler içinde ve dar alanlarda meydana geldiği halde, iklimler oldukça geniş alanlarda ve cok uzun zaman içinde değişmeyen hava karakterlerini belirler. İklim, doğal çevreyi ve insan yaşamını etkileyen bir faktördür. Göllerin oluşumu, seviye değişimleri ve kimyasal özellikler önemli ölçüde iklime bağlıdır. Herhangi bir yerde yetişen doğal bitki örtüsünün türü, miktarı ve yayılış alamı iklime bağlıdır. Dolayısı ile iklim, tarım faaliyetlerini de etkileyen en önemli faktördür. İklim, insanların yasayışını, kültürünü, giyimlerini, fizyolojik özelliklerini, karakterlerini, yer yüzüne dağılışını ve ekonomik faaliyetlerini etkilemektedir. İklim şartları insanları etkilediği gibi hayvan turlerini, yaşama alanlarını, sayılarının artması ve türlerinin tükenmesi de etkiler. Kısacası iklim olayları, dogal cevreyi ve insanları doğrudan ya da dolaylı etkilemekte hatta kontol etmektedir.

Bir yerin ya da bölgenin uzun bir zaman içindeki ortalama atmosfer durumu. Dünya’nın birçok yerinde iklim, yıl içinde olduğu gibi bir yıldan diğer yıla da büyük değişiklik gösterir. Bu nedenle hava durumunun, yani sıcaklık, yağış miktarı, rüzgâr, hava basıncı ve nem oranının en az 30 yıl süreyle her gün ölçülmesi gerekir.

İklim, bir bölgede hangi tarım bitkilerinin ekileceğini ve hangi hayvanların yetiştirileceğini belirleyen en önemli etkendir. İklim koşulları ayrıca insanların giyim ve yaşam biçimlerini de etkiler.

Başlıca iklim çeşitleri şunlardır:

Tropikal İklim: Sıcak ve yağışlı.

Muson İklimi: Kışları soğuk ve kurak; yazları sıcak ve yağışlı.

Ilıman İklim: Ilık ve yağışlı.

Akdeniz İklimi: Yazları sıcak ve kurak; kışları ılık ve yağışlı.

Karasal İklim: Yazları sıcak ve kurak; kışları soğuk ve yağışlı.

Kutup İklimi: Çok soğuk ve kurak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir