İl (Şehir)

Türkiye’de merkezi yönetimin, ekonomik ve coğrafi duruma ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerine bölümlenmiş bir vali yönetimindeki en önemli bölümü. İl, kanunla kurulur. Vali devletin ildeki temsilcisidir. İl sınırları içerisinde yasaları ve hükümetin emirlerini uygular. Kamu düzeni ve güvenliği sağlar. Bu amaçla güvenlik güçlerinden ve olağanüstü durumlarda askeri birliklerden yararlanır. Vali, her bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. İllerde, Hukuk İşleri, Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Defterdarlık, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kamu hizmet şubeleri bulunmaktadır. Ayrıca, illerde halk tarafından seçilen ve yılda iki kez toplanan belirli yetkilere sahip bir Genel Meclis vardır. Ülkemizde 81 il vardır. İl yönetimi üç bölümden oluşur. Bunlar; vali, il yönetim başkanları ve il yönetim kuruludur.

Genel yönetimin il düzeyindeki kuruluşlarının başında bulunan ve yönetimi altında çalıştıkları valiye karşı sorumlu olan yüksek düzeyde görevliler İl Yönetim başkanlarıdır. Bunlar il idare kurulu üyelerinin yanı sıra, jandarma komutanı, emniyet ve nüfus müdürleridir.

İllerde, valinin başkanlığı altında hukuk işleri, defterdar, milli eğitim, bayındırlık, sağlık, tarım ve veteriner müdürlerinden oluşan kurula da İl Yönetim Kurulu adı verilir. Yönetim işlerinde valiye yardımcı olur. İl ve ilçe yönetimiyle yerel yönetimlere ilişkin konularda görüş ve kararına başvurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir