İlaç

Bir hastalığı iyi etmek ya da önlemek için türlü yollardan kullanılan madde. Doğal kaynaklardan ya da yapay sentez yoluyla elde edilir.

Bitki ve minerallerin tıpta kullanıldığına ilişkin ilk yazılı kaynaklar Eski Çin, Hint ve Akdeniz uygarlıklarına dayanır. M.Ö. 2. ve 1. yüzyıllarda yaşayan İskenderiyeli simya bilginleri birçok ilâcı hazırlamayı, günümüzde de tıptaki değerini koruyan bakır sülfatı ilâç olarak kullanmayı biliyordu.

İlâçlar bitki, hayvan ve başka biyolojik ürünlerden, inorganik ve organik bileşiklerle elementlerden elde edilir. Bitkilerden elde edilen alkaloitler ilk saf ilâçlardır. Hayvansal kökenli ilâçların arasında hormon içeren özütler ile şeker hastalığının tedavisinde kullanılan ensülin gibi saflaştırılmış hormonlar bulunur.

Antibiyotikler ve aşılar doğal kaynaklardan elde edilen önemli ilâçlardandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir