Gorgoda Nedir? Kimdir?

İlk Yardımda Tespit Yöntemleri Nelerdir?

Omuz ve Köprücük Kemiği Kırığı Tespiti:Koltuk altına yumuşak malzeme yerleştirilir, Üçgen bandaj (kol askısı) yaralının gövdesinin üzerinde, üçgenin tepesi dirsek tarafına, tabanı gövdeyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirilir, Önkol dirsek hizasında bükülü olarak göğsün alt kısmına yerleştirilir. Üçgen bandajın iki ucu yaralının boynuna düğümlenir, tespit edilen elin parmakları görülebilir şekilde olmalıdır, Kol askısı desteği, göğüs […]

Omuz ve Köprücük Kemiği Kırığı Tespiti:
Koltuk altına yumuşak malzeme yerleştirilir, Üçgen bandaj (kol askısı) yaralının gövdesinin üzerinde, üçgenin tepesi dirsek tarafına, tabanı gövdeyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirilir, Önkol dirsek hizasında bükülü olarak göğsün alt kısmına yerleştirilir. Üçgen bandajın iki ucu yaralının boynuna düğümlenir, tespit edilen elin parmakları görülebilir şekilde olmalıdır, Kol askısı desteği, göğüs boşluğu ve yaralı kol üzerine yerleştirilir, (geniş dış bandajda yerleştirilir), böylelikle vücuda yapışık bir şekilde yaralı kol ve omuz eklemi sabitlenmiş olur.

Kol Kemiği Kırığı Tespiti:
– Sert tespit malzemesiyle yapılır,
– Kırık kemiği tespit edecek olan malzemeler yerleştirilmeden önce, kolun altına (koltuk boşluğundan yararlanılarak) iki şerit yerleştirilir,
– Malzemelerden kısa olanı koltuk altından itibaren dirseği içine alacak şekilde yerleştirilir,
– Uzun olanı omuzla dirseği içine alacak şekilde yerleştirilir,
– Daha önceden yerleştirilen şeritlerle bağlanarak tespit edilir. Şeritler çok kısa bağlanmamalıdır,
– Dirseği tespit için kol askısı takılır,

Kol Kemiği Kırığı Tespiti
Kol Kemiği Kırığı Tespiti

Dirsek Kırığı Tespiti:
– Kol gergin vaziyette bulunduysa, hastanın vücudu boyunca gergin ve deri ile arası yumuşak malzemeyle doldurulmuş tespit malzemeleri yardımıyla tespit edilir,
– Eğer bükülmüş vaziyette bulunduysa, bir kol askısı desteği yardımıyla tespit edilir.

Dirsek Kırığı Tespiti
Dirsek Kırığı Tespiti

Kol Askısıyla Ön Kol, Bilek Ve El Tespiti:
– Kırık dirsek ve bilek ekleminin hareketini önlemek için yaralı ön kolun altına üçgen kol askısı yerleştirilir. Hasta/yaralının boynunun arkasına üçgenin iki ucu düğümlenir,
– Aşırı hareket etmesini engellemek için geniş bir bandaj yardımıyla, gövdeye bağlanır.

Dirsek Kemiği Ve/Veya Ön Kol Kemiği Kırığında Sert Malzemelerle Tespit:
– Ön kolun altına 2 şerit yerleştirilir,
– Yumuşak maddeyle desteklenmiş sert tespit malzemelerinden biri parmak diplerinden dirseği geçecek şekilde, diğeri elin dış yüzünden dirseği içine alacak şekilde dışa konarak tespit edilir.
– Daha önceden yerleştirilen şeritlerle bağlanır, fazla sıkılmamalıdır,

Pelvis (Kalça) Kemiği Kırığı Tespiti:
– Her iki bacak arasına bir dolgu malzemesi konur,
– Sekiz şeklindeki bir bandajla bilekler tespitlenir,
– Doğal boşlukların altından (dizler ve bilekler) bandajları kaydırarak ve iki tanesi kalça ve dizler arasında, diğer ikisi dizler ve bilekler arasında olacak şekilde dış üst kısımda düğümlenerek tespit edilir. Bütün düğümler aynı tarafta olmalıdır.

Uyluk Kemiği Kırığının Tespiti
– Bir el ayağın üst kısmına, diğeri bileğe konularak yaralı bacak tutulur ve sağlam bacakla bir hizaya getirmek için yavaşça çekilir. Aynı zamanda hafif bir döndürmede uygulanır,
– Her iki bacak arasına (dizler ve bilekler) bir dolgu malzemesi konur,
– Sekiz şeklinde bir bandajla bilekler sabitlenir,
– Yaralının vücudunun altından, kımıldatmaksızın doğal boşlukları kullanarak bel, diz ve bileklerin arkasına 7 kumaş şerit (veya benzeri) geçirilir,
– Yumuşak malzemeyle desteklenmiş sert tespit malzemesi, koltuk altından ayağa kadar yerleştirilir ve ayaklardan yukarı doğru bağlanır,
– Düğümler tespit malzemesi üzerine atılarak bandajlar bağlanır,
– Bilek hizasındaki bandaj öncekinin üzerine sekiz şeklinde bağlanır,
– Sert tespit malzemesi bulunmaması halinde, sağlam bacağı tek destek olarak kullanarak, geniş bandajlarla tespit edilir.

Diz Kapağı Kırığı Tespiti:
– Geniş bandajlar yardımı ile iki bacağı birleştirerek dizkapağı tespit edilir. Dizin üst ve altında kalan bandajları sıkarken dikkatli olunmalıdır,
– Geniş ve sert tespit malzemesi (tabla) varsa, kalçadan ayağa kadar yaralı bacağın altına yerleştirilir ve iki tane kalça ve diz arasında, iki tanede diz ile bilek arasında olmak üzere geniş bandajlarla bağlanabilir. Bunun üzerine eklemi sabitlemek amacıyla sekiz şeklinde bir bandaj sarılır.

Kaval Kemiğinin Tespiti:
– Uyluk kemiği kırığı tespitindeki gibidir.
– Bacaklar tutulur ve yavaşça çekilir,
– Doğal boşluklar kullanılarak (dizlerin altı, bileklerin altı) yaralı bacağın altından kumaş şeritler geçirilir,
– Uygun bir şekilde yumuşak dolgu malzemesiyle desteklenmiş tespit malzemelerinden biri iç tarafta kasıktan ayağa kadar, diğer tarafta kalçadan ayağa kadar yerleştirilir,
– Ayaklardan başlanarak şeritler dış tespit malzemesi üzerinde düğümlenerek bağlanır. Bilek hizasındaki bandaj ayak tabanı üzerine sekiz şeklinde düğümlenir.

Bileğin/Ayağın Tespiti:
– Yaralının ayakkabıları çıkarılmadan bağları çözülür,
– Ayak bileği bükülmüş bir mukavva ile tespit edilir ve bacak 30 cm yukarı kaldırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2023