IMF (International Monetary Fund)

International Monetary Fund, yani Uluslar Arası Para Fonu’nun kısaltılmış adıdır. 1944 yılında Bretton Woods’ta kurulmuştur. Merkezi Washington D.C.’de bulunan örgüt, Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşudur. Kuruluş amacı, uluslar arası parasal iş birliğini sağlamak, döviz kurlarına istikrar sağlamak ve ödemeler dengesini sağlamakta güçlük çeken ülkelere kredi vermektir. Dünya devletlerinin birçoğu bu örgüte üyedir. Yılda bir kez toplanırlar. Üye olan devletler, ekonomik gücüne göre bir kota payı yatırır ve o devletin oy kullanma hakkı bu kotaya göre belirlenir. Buna göre IMF’nin politikası, en zengin üye devletler olan ABD, Japonya, Almanya, Büyük Britanya ve Fransa tarafından saptanmaktadır. IMF’nin yönetim kurulu, en büyük kotaya sahip olan bu beş devletin 5 daimi temsilcisiyle iki yıl için seçilen 16 üyeden oluşur.

IMF’ye üye olan devletler, ulusal paralarının döviz kurlarını düzenli olarak ayarlamayı kabul ederler. Ayrıca uluslar arası parasal işlemlerde altının rolünü azaltmayı, örgütü güçlendirmeyi kabul etmiş sayılırlar. IMF, üye devletlerin parasal konularda yetkili organlarıyla sürekli ilişki hâlindedir. Bu nedenle parasal sorunlarla ilgili etkin bir danışmanlık, araştırma ve istatiksel bilgi merkezidir.

IMF ayrıca üye devletlerin yapacakları devalüasyon üstünde gözetim yapma hakkına sahiptir. IMF istediği takdirde, üye ülkelere uzmanlar gönderebilir. Türkiye, IMF’ye 14 Şubat 1947 tarihinde üye olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir