İnsanı İslamdan Çıkaran Haller

İslam
İslam

İnsanı İslâm’dan çıkaran bazı haller vardır ki bunları bilmen gerekir. En çok vukû bulanı, sakınman gereken şu on tanesidir:

Birincisi: İbâdette bir şeyi Allah’a ortak koşmak.

İkincisi: Kendisi ile Allah Teâlâ arasına aracılar koyan, onlara yalvarıp yakaran, onlardan şefaat dileyen veya onlara tevekkül eden kimse, icmâ ile kâfir olur.

Üçüncüsü: Her kim, müşrikleri kâfir saymaz veya onların kâfir olduklarından şüphe eder ya da onların izledikleri yolun da doğru olduğunu söylerse, kâfir olur.

Dördüncüsü: Tâğutların hükmünü, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in hükmüne tercih edenler gibi, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’den başkasının yolunun O’nun yolundan daha iyi olduğuna veya başkasının hükmünün O’nun hükmünden daha iyi olduğuna inanan kimse, kâfir olur.

Beşincisi: Allah Teâlâ’nın: Emri gereği, Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-’in getirmiş olduğu şeylerden birisini çirkin görüp sevmeyen kimse, o fiili yapmış olsa bile kâfir olur.

Altıncısı: Allah ile, kitabı ile, Rasûlü-sallallahu aleyhi ve sellem– ile veya Allah Teâla’nın dîninden herhangi bir şeyle alay eden

Yedincisi: Büyü yapmaktır. Kocasını seven kadını, büyü yoluyla kocasından nefret ettirerek arasını açmak veya birtakım şeytânî yollarla insana sevmediği ve istemediği bir şeyi sever ve ister hale getirmek de büyü çeşitlerindendir. Her kim, bunu yapar veya yapılmasına râzı olursa kâfir olur.

Sekizincisi: Müslümanlara karşı müşrik ve kâfirleri destekleyerek onlara arka çıkmak ve yardım etmek.

Dokuzuncusu: Bazı insanların Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-’in şeriatının dışına çıkabileceklerine (O’nun dîninden başka bir dîne tâbi olabileceklerine) inanan kimse kâfir olur.

Onuncusu: Allah Teâlâ’nın dîninden yüz çevirmek, İslâm’ın doğru olarak bilinen hükümlerini öğrenmeyip yapmamaktır. Dînden çıkaran bu şeyleri, şaka veya ciddî olarak ya da korktuğu için yapan arasında bir fark yoktur. Fakat zorlandığı için yapan bunun dışındadır. Allah Teâlâ’nın gazâbını ve acıklı azabını gerektiren şeylerden O’na sığınırız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir