İpek Yolu

İpek Yolu

İpek Yolu

Çin’i batıya bağlayan eski ticaret yolu. Binlerce kilometre uzunluğundaki İpek Yolu, iki büyük uygarlık olan Roma ve Çin arasında hem mal hem de kıt’alar arasındaki kültür alışverişinde önemli rol oynamıştır. İpek Yolu ile yoğun bir şekilde Doğu’ya yün, altın ve gümüş; Batı’ya ise ipek, porselen, kâğıt ve baharat taşınıyordu. Uzak Doğu’dan yüklü kervanların getirdiği ipek ve baharat, Batı dünyası için uluslar arası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. İpek Yolu, Doğu kültürünün Batı kültürüyle kaynaşmasını sağlamıştır.

Orta Çağda, ticaret kervanları, şimdiki Çin’in Xian (Zian) kentinden hareket ederek kuzeybatı yönünde Çin Seddi’ni izleyerek Özbekistan’ın Kaşgar kentine gelirlerdi. Burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyen kervanlar, Afganistan ovalarından Hazar Denizi’ne; diğeriyle de Karakurum dağlarını aşarak İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırlardı. Anadolu’ya gelen ticari mallar deniz yoluyla ya da Trakya üzerinden kara yoluyla Avrupa’ya taşınırlardı. Yolun tümünü geçen yolcu sayısı çok azdı; mallar aracılar arasında aktarma yapılarak taşınıyordu.

İpek Yolu, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan ticaret yolu olmasının ötesinde, binlerce yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların izlerini de taşımaktadır. Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, Birleşmiş Milletler tarafından İpek Yolu’nun hem bir ticaret yolu hem de tarihi ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması fikri gündeme gelmiştir. Asya’yı boydan boya geçecek olan kara yolu projesinin esin kaynağını tarihi İpek Yolu oluşturmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir