Gorgoda Nedir? Kimdir?

İslamiyet

M.S. 7. yüzyılda Hz. Muhammed’in kurduğu din. Tek tanrılı büyük dinlerin sonuncusu olan İslâm dininin temel inanç ilkeleri; Allah’tan başka tanrı bulunmadığı ve Hz. Muhammed’in onun elçisi olduğudur. İslâm inancının bireysel ve toplumsal yaşamı düzenleyen temel kurallarının kaynağı; Kur’an ile Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarından oluşan sünnettir. İslâmiyet’te, Kur’an ayetlerinin anlamlarının incelenip yorumlanmasına “tefsir”, sünnetin […]

İslamiyetM.S. 7. yüzyılda Hz. Muhammed’in kurduğu din. Tek tanrılı büyük dinlerin sonuncusu olan İslâm dininin temel inanç ilkeleri; Allah’tan başka tanrı bulunmadığı ve Hz. Muhammed’in onun elçisi olduğudur. İslâm inancının bireysel ve toplumsal yaşamı düzenleyen temel kurallarının kaynağı; Kur’an ile Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarından oluşan sünnettir. İslâmiyet’te, Kur’an ayetlerinin anlamlarının incelenip yorumlanmasına “tefsir”, sünnetin yazılı olarak aktarılıp düzenlenmesine “hadis”, hukuk kurallarının kanıtlarıyla incelenmesine ise “fıkıh” adı verilir.

Kur’an, Tanrı’ya iman etmenin öneminden sonra, en çok ahiret inancını vurgular. Ahiret; İslâm inancına göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza değin kalacağı ve Tanrı’ya hesap vereceği yerdir. Kur’an’a göre; insan yaşamı ölümle sona ermez; tersine ölüm daha yüksek ve önemli bir yaşamın başlangıcıdır. İnsanın ahiret yaşamını ve durumunu, bu dünyadaki davranışları belirleyecektir. Bu dünyadaki davranışların ikinci dünyadaki ödülü sonsuz nimetlerle dolu olan Cennet, cezasıysa Cehennem’dir.

İslâmiyet’in ortaya çıktığı 7. yüzyıldan itibaren, İslâm dininin peygamberi Hz. Muhammed tarafından, daha sonraları Ön Asya ve Akdeniz çevresine kadar yayılacak olan büyük bir İslâm İmparatorluğu kurulmuştu. Hz. Muhammed, dağınık hâlde yaşayan Arap kabileleri arasında din birliğini sağlayarak güçlü bir devlet oluşturdu. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra, Dört Halife Dönemde Suriye, Irak, İran ve Mısır alınmış ve İslâm Devleti güçlü bir imparatorluk hâline gelmiştir. Emeviler ve Abbasiler döneminde, imparatorluğun yayılması sürmüştür. İslâm İmparatorluğu Abbasiler döneminde, Cengiz Han’ın torunu Hülâgü’nün Bağdat’ı almasıyla sona ermiştir (1258). İslâm İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra pek çok İslâm devleti kurulmuştur.

Yazı etiketi:

Kategori: Dini Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. En son eklenen yazılar

  2. Kim ne dedi?

  3. Gorgoda © 2021