Kağıt

Çoğunlukla selüloz elyafının elek üzerinde keçeleştirilmesi yoluyla elde edilen ince yaprak. M.S. 2. yüzyıldan itibaren ağaç kabuğu ve kenevir parçalarından kâğıt yapan Çinliler, ürettikleri kâğıdın formülünü sır gibi saklasalar da, kâğıt yapımcılığı 8. yüzyıldan itibaren batıya doğru yayıldı. Daha önce kâğıt yapımını bilen Türkler kakat ya da kakaç adını verdikleri kâğıdı, ipek elyafından elde ediyorlardı. Kâğıt yapımını Türklerden öğrenen Müslümanlar, kâğıdı Arapça ve Farsça’da kağat olarak adlandırdılar.

8. yüzyılda İslâm kültürünün en parlak döneminde, Bağdat’ta ilk kâğıt üretim yeri açıldı. Japonlar kâğıt yapımını 6. yüzyılda Budist rahiplerden öğrendiler. 8. yüzyılda, önemli bir ticaret merkezi olan Semerkant’ta kâğıt üretimi başladı. Bu sanatı Araplar 9. yüzyılda Mısır’a taşıdı. 11. yüzyılda İspanya, 13. yüzyılda İtalya, 14. yüzyılda Fransa ile Almanya ve 15. yüzyılda İngiltere kendi kâğıdını üretmeye başladı. Meksika ve Orta Amerika’da ilkel de olsa ağaç kabuklarından kâğıt yapılıyordu. Ancak buradaki ilk kâğıt üretimi 17. yüzyılda Amerikan kolonilerinde yapıldı.