Kakule

Zencefilgiller familyasından çok yıllık otsu bitki ve bu bitkinin baharat olarak kullanılan kuru meyveleri. Hindistan’ın güneyindeki nemli ormanlarda kendiliğinden yetişen bu büyük yapraklı bitkinin, 5 cm çapında yeşilimsi çiçekleri ve 8-15 mm arasında değişen, üç gözlü kapsül yapısında yeşil renkli meyveleri vardır. Özellikle Yakın Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinde baharat olarak yaygın biçimde kullanılan kakuleden, ayrıca iştah açıcı, hazmı kolaylaştırıcı ilâç olarak da yararlanılır.