Kalahari Çölü

Afrika’nın güneyinde yer alan, büyük bölümü kumla kaplı kapalı havza biçimindeki çöl alanı. Yüz ölçümü 260 000 km2dir. Yaklaşık 1300 m yükseklikte, Orange ve Zambezi ırmakları arasında, Botsvana’nın büyük bir bölümüne yayılıdır. Bir çöküntü alanı olan Kalahari, Kretase’yle Dördüncü Jeolojik Dönem arasında oluşmuş, kum taşı ve kumlu karasal tortullarla kaplıdır. Güneyinde birkaç kumul kuşağı bulunur. Kuzeybatı bölümündeyse az çok kurutulmuş, geniş bir alanı kaplayan önemli tuz bataklıkları yer alır. Kuzeyde yetişen baobab ağaçları dışında, bölgeye egemen bitki örtüsü çalı ve tuzu seven bataklık bitkileri topluluğudur.